Tema

Andedräkten visar hur du mår

Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsluft mätt i realtid, som öppnar upp för snabb bedömning av andningssjukdomar. Han har tittat på friska icke-rökare för att undersöka effekten av exponering för höga halter av kolmonoxid och partiklar från vedeldning. 

Utandningsluft är en komplex blandning av hundratals gaser, de flesta närvarande i mycket låga koncentrationer. Några av dessa molekylära föreningar kan användas för att bedöma hur vi mår.

Konventionella metoder räcker inte
En bättre inblick i luftvägarnas gasutbyte kan erhållas genom att kombinera snabb mätning och matematisk modellering av en utandning. Ramin Ghorbani har använt detta tillvägagångssätt för utandad kolmonoxid, en potentiell markör för andningssjukdomar.

– Vi är intresserade av sjukdomar som drabbar luftvägarna eftersom de är bland de främsta orsakerna till förtida död världen över. Utandad kolmonoxid återspeglar i huvudsak hemoglobin i blodet, men formen av utandningsprofilen beror också på lungornas och luftvägsvävnadens egenskaper, samt betingelser vid provtagningen. Konventionella detekteringsmetoder kan inte urskilja dessa faktorer, vilket försvårar tolkning av resultat, säger Ramin Ghorbani.

Mätning och modellering kombineras
Ramin Ghorbani har dels konstruerat ett kompakt instrument som möjliggör noggrann realtidsdetektering av kolmonoxidkoncentrationen i utandningsluften. Han har också utvecklat en matematisk modell för gasutbytet av kolmonoxid i lungorna, med vilken utandningsprofiler kan simuleras och anpassas till experimentell data.

– Genom att kombinera metoderna så kan vi upptäcka förändringar i luftvägsproduktionen. Vi har utfört kliniska studier för att fastställa baslinjen för parametrarna hos friska icke-rökare och undersökte därefter effekten av exponering för höga halter av kolmonoxid och partiklar från vedeldning. På så sätt hoppas vi bidra till förbättrade, lättanvända andningsgastester för fysiologiska studier och tidig sjukdomsdiagnos.

Andningsgasanalys är en lovande teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik och fysiologisk övervakning, men vidareutveckling behövs för att öka dess betydelse i det kliniska arbetet.

Avhandlingen: 
Realtidsanalys av kolmonoxid i utandningsluften – detektion med laserspektroskopi och modellering av gasutbytet i lungorna

Kontakt:
Ramin Ghorbani, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Telefon: 070-57 52 674, E-post: ramin.ghorbani@umu.se

Andedräkten visar hur du mår

 lästid ~ 1 min