Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2018

Få tonårsföräldrar vet att det finns stöd att tillgå

Många föräldrar skulle vilja ha stöd under barnens tonårstid, men få känner till vilka stödmöjligheter som finns. Och intresset för stöd är större än utbudet.

Karin Wallgren Thorslunds studier visar att ett av hindren är just bristande information om att det finns föräldraskapsstöd att tillgå.

– 70 procent av de tillfrågade tonårsföräldrarna i studien var intresserade av en föräldrahemsida men endast sju procent visst om att den fanns, säger Karin Wallgren Thorslund.

Finns många olika former av stöd
Föräldraskapsstöd finns i olika former: individuell rådgivning, föräldratelefon, ledarledda föräldragrupper, mötesplatser för föräldrar, föräldrahemsidor och föreläsningar. Stödet erbjuds antingen som ett ”universellt” stöd, riktat till en bred föräldragrupp, eller som ett ”riktat” stöd gentemot en specifik föräldragrupp med en känd riskfaktor.

Men intresset för föräldraskapsstöd bland tonårsföräldrar är större än utbudet, visar Karin Wallgren Thorslunds forskning.

– 82 procent av de tillfrågade föräldrarna tyckte att föräldraskapsstödet är allra viktigast under barnets tonårstid. Jag blev förvånad över att det fanns ett så pass stort intresse.

Stort behov få dela erfarenheter med andra
Studien visar också att behovet av diskussionsforum och möjlighet att dela erfarenheter med andra tonårsföräldrar är stort. Likaså att mammor generellt är mer intresserade av föräldraskapsstöd än pappor. Ett undantag är föräldrastödstelefonen – en insats som fäderna var lika intresserade av – och som därför borde kunna användas som ett bra verktyg för att lotsa dem vidare, enligt Karin Wallgren Thorslund.

Intresset för mer intensiva stödformer, som t.ex. rådgivning och ledarledda grupper, är enligt studien stort. Detta intresse visade sig heller inte påverkads av föräldrarnas sociala status, så som utbildningsnivå och sysselsättning.

Kontakt:
karin.thorslund@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera