Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning visar att dörren inte är helt stängd ännu, det är fortfarande möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader. Men det krävs att vi gör betydligt mer än Parisavtalet.

FNs klimatpanel IPCC har offentliggjort den specialrapport som beskriver vilka utsläppsminskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och effekterna av en så stor global uppvärmning.

Parisavtalet räcker inte
– Den globala medeltemperaturen är nu nästan 1 grad över förindustriella nivåer. IPCCs specialrapport visar att det kan vara möjligt att hejda den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader, men att det förutsätter betydligt större utsläppsminskningar av växthusgaser än de utfästelser länderna än så länge gjort genom Parisavtalet. Det krävs också ett stärkt samarbete mellan länder, städer och den privata sektorn, säger Markku Rummukainen som är professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet och ansvarar för Sveriges kontakter med IPCC-organisationen.

Ett av rapportförfattarnas uppdrag var att förtydliga konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning, jämfört med 2 graders global uppvärmning. Rapporten visar bland annat att merparten av jordens korallrev dör redan vid 1,5 graders global uppvärmning, men att delar av Arktis havsis skulle klara en global uppvärmning motsvarande 1,5 grader. Ekosystemen påverkas i betydligt större utsträckning vid 2 än vid 1,5 graders global uppvärmning.

Begränsas uppvärmningen så begränsas kostnaderna
– Ny forskning visar att det finns en stor potential att minska de ekonomiska kostnaderna om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 snarare än 2 grader. Det krävs nu akuta, ambitiösa och integrerade politiska insatser för att hejda den globala uppvärmningen, säger Luis Mundaca som är en av IPCC rapportens huvudförfattare och professor i policyanalys vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Den globala uppvärmningen är inte jämnt fördelad över jorden, landområden värms generellt snabbare än hav och Arktis är det område som påverkas mest. Också i Sverige ökar temperaturen snabbare än det globala medelvärdet.

– I Sverige har medeltemperaturen hittills ökat med drygt 1 grad över förindustriella nivåer. En global uppvärmning motsvarande 1,5 grader innebär att medeltemperaturen hos oss ökar med ungefär 2 grader, säger Markku Rummukainen.

Rapporten:
Effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade utsläppsbanor för växthusgaser, i syfte att stärka den globala förmågan att svara upp mot hotet från klimatförändringen, målsättningar inom hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom

Kontakt:
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatforskning och ansvarig för Sveriges kontakter med IPCC-organisationen, tel +46 46 222 96 84

Luis Mundaca, professor i policyanalys vid Internationella miljöinstitutet och en av de forskare som varit med och skrivit IPCCs specialrapport om effekterna av 1,5 graders global uppvärmning, tel +46 46 222 02 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera