Tema

Enzymerna i blodet avslöjar KOL

Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. 

– Fortfarande är KOL en underdiagnostiserad sjukdom som många bär på utan att veta om det. Tidig upptäckt och behandling ger en bättre prognos och därför är det värdefullt att hitta fler sätt att utvärdera sjukdomen, säger Robert Linder, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Tittar på enzymerna
I sin avhandling har Robert Linder studerat två enzymer i blodet samt den hämmare som motverkar enzymernas effekter och hur dessa samspelar vid sjukdomen KOL.

Det gick att se att koncentrationen av enzymet MMP-9 var högre hos patienter med KOL än i en kontrollgrupp. Ytterligare nivåer av enzymet och en stor kvot av enzymet i förhållande till hämmaren TIMP-1 var dessutom förknippade med sämre lungfunktion. Det pekar på att enzymerna påverkar sjukdomens svårighetsgrad. De personer som hade högst nivåer var överrepresenterade bland dem som hade avlidit i KOL under en femårig observationsperiod.

– Resultaten talar för att enzymerna, som är möjliga att utvärdera i blodprov, spelar en roll för utvecklingen av KOL samt för symtom och prognos vid sjukdomen, säger Robert Linder.

Olin-studierna
Avhandlingen baseras på undersökningar av personer som deltagit i en stor studie i Norrbottens län. Avhandlingen är den 20:e från forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten, Olin-studierna, som pågår sedan 1985 och där mer än 60 000 norrbottningar medverkat. Olin-studierna är omfattande och den största medicinska forskningsverksamheten i Norrbotten och innefattar studier om astma, allergi, KOL och hälsoekonomi.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, karakteriseras av försämrat flöde i luftvägarna. Obstruktionen orsakas av en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad. I Sverige beräknas cirka 10 procent av befolkningen lida av KOL, varav cirka 3000 avlider i sjukdomen varje år.

Robert Linder är uppvuxen i Fjällsjönäs i övre Juktådalen i Sorsele kommun. Han har nyss avslutat AT-läkartjänstgöring i Karlskrona.

Avhandlingen:
Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL- epidemiologiska och kliniska aspekter

Kontakt:
Robert Linder, 070 393 15 22, robert.linder@umu.se

Enzymerna i blodet avslöjar KOL

 lästid ~ 1 min