Tema

Nu tinar fruset kol

Stora mängder fruset kol lagras i permafrostens jord. När den sibiriska permafrosten tinar, så stiger utsläppen av växthusgaser. De ryska floderna spelar en avgörande roll för framtidens klimat.

När permafrosten tinar kan tidigare fruset kol hamna i bäckar och floder där det processas och släpps ut som växthusgaser från vattenytan, direkt ut i atmosfären. Att kvantifiera utsläppen av växthusgaser från vattendrag är särskilt viktigt i västra Sibirien, ett område där permafrosten innehåller stora mängder kol och där också ett av de största avrinningsområdena till Arktiska oceanen finns, floden Ob.

Flodernas betydelse för klimatet
Forskare vid Umeå universitet och samarbetspartners från SLU, Ryssland, Frankrike och Storbritannien, kan nu visa att vattendragens utsläpp av växthusgaser når en topp i de områden där den västsibiriska permafrosten aktivt bryts ned, medan utsläppen minskar där klimatet är kallare och permafrosten ännu inte börjat tina. Forskarteamet har också funnit att utsläppen av växthusgaser från floderna överstiger mängden kol som vattendragen för med sig till Arktiska oceanen.

– Det var ett oväntat fynd eftersom det betyder att västsibiriska floder aktivt processar och avger stora delar av det kol de tar emot från tinande permafrost. Omfattningen av dessa utsläpp kan också öka i takt med att klimatet fortsätter värmas upp, säger Svetlana Serikova, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, och en av forskarna i teamet.

Möjligheten att förutspå framtiden
Att mäta utsläppen av växthusgaser från vattendrag i permafrostområden i allmänhet och i västra Sibirien i synnerhet är viktigt, eftersom det ökar förståelsen av vilken roll sådana områden har i den globala kolcykeln och ökar möjligheterna att förutspå effekterna av ett förändrat klimat i Arktis.

– De storskaliga förändringar som sker i Arktis till följd av uppvärmningen påverkar starkt klimatsystemet och har långtgående konsekvenser för resten av världen. Därför är det viktigt att vi fokuserar på att fånga upp hur klimatuppvärmningen påverkar Arktis nu, innan dessa dramatiska förändringar sker, säger Svetlana Serikova.

Originalartikel:
High riverine CO2 emissions at the permafrost boundary of Western Siberia

Kontakt:
Svetlana Serikova, svetlana.serikova@umu.se
Jan Karlsson, jan.p.karlsson@umu.se

Nu tinar fruset kol

 lästid ~ 2 min