Artikel från Linnéuniversitetet

Digital exkludering skapar social exkludering för äldre. Äldre personer som saknar kunskap om digital teknik riskerar utanförskap och sämre livskvalitet. Det visar en ny studie av Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

”Vi får skylla oss själva … vi tänker att vi skall klara oss utan det där … alla nyheter men det är ju dumt … man blir ändå satt åt sidan och jag tror att i Sverige så är vi inte glada åt gamla människor.”

Det berättar en 73-årig kvinna, en av 18 pensionärer som deltagit i en studie av äldres möten med digitala lösningar i vardagen – i kontakter med kommersiella, demokratiska eller sociala arenor i samhället. Den visar på flera risker för äldre som saknar digitala kompetenser av olika slag.

Accepterar utanförskap
– Min studie inramas av en stark koppling mellan digital exkludering och social exkludering. Den visar på tydliga förändringar i livsstil, som att man avstår från resor och kulturella aktiviteter, och även på att man skuldbelägger sig själv och accepterar ett utanförskap, säger Linda Reneland-Forsman.

Av intervjuerna framgår hur viktigt det är för inkludering och digitalt deltagande att ha tillgång till en tidigare arbetsplats eller kunna ”låna” kompetens i något socialt nätverk. Deltagarna nämnde däremot inte samhälleliga aktiviteter som resurser för att få kunskap om digitala lösningar, vilket indikerar att hårt arbete krävs för att inkludera denna grupp i olika samhällsprocesser.

– Det är viktigt att belysa diskussionen om val i relation till utanförskap. Är det överhuvudtaget möjligt att tala om val för denna grupp vad gäller att stå utanför en digital samhällsförändring? säger Linda Reneland-Forsman.

– Vi kan inte ignorera det faktum att vissa grupper av samhällsmedborgare hindras från att upprätthålla sina sociala liv, att få tillgång till hälsosektorn, att kunna glädja sig åt integritet och självständighet och kulturell rekreation – kort sagt, att leva ett människovärdigt liv.

Utifrån sin studie har Linda Reneland-Forsman flera förslag på insatser till politiker och andra beslutsfattare.

  • Utbildningsinsatser och support närmare vardagen.
  • Parallell utveckling av alternativa kontaktvägar som kompenserar för brist på eget socialt nätverk eller tillgång till en tidigare arbetsplats.
  • Att grupperingar på nationell nivå från olika sektorer skapas för att titta på konsekvenser för olika grupper.

Studien:
Borrowed access’ – the struggle of older persons for digital participation,

Kontakt:
Linda Reneland-Forsman, linda.reneland@lnu.se
Anders Runesson, forskningskommunikatör, anders.runesson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera