Bild: Göteborgs universitet
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Strandsnäckor kämpar för att överleva i en av haven mest påfrestande miljöer – klippstranden. För att klara täta miljöbyten har de utvecklat genetiska kit som hjälper dem att snabbt anpassa sig till en specifik strandmiljö.

Man kan beundra strandsnäckornas uthållighet att i alla väder stanna kvar på stranden – från råkall vinter med blåst och is till stekande solsken. Hur de klarar denna utmaning har forskare från universiteten i Sheffield och Göteborg nu undersökt. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Evolution Letters. Enligt forskarna har de gener som är avgörande paketerats i tre kit som nedärvs tillsammans, vilket ger en både snabb och effektiv anpassning till en viss strandmiljö.

Samlade in hundratals snäckor
Forskarna har samlat in hundratals snäckor från en strand i Bohuslän där miljön skiftar ifrån stenar till branta klippor. Snäckornas exakta position på stranden och ett stort antal egenskaper och anpassningar har noterats. Utöver detta har varje snäckas gener analyserats noggrant. Resultatet visar att snäckornas egenskaper ändras dramatiskt i skiftet mellan stenar och klippor.

Bild: Göteborgs universitet

– Snäckorna är så olika mellan stenarna och klipporna att det ser ut som om det är olika arter. Snäckorna bland stenarna har tjockt skal och är stora vilket hjälper dem klara attacker från alla krabbor som finns bland stenarna. På klipporna är snäckorna väldigt små och lätta men har en stor fot som de använder för att hålla sig fast då vågorna slår mot berget, säger Kerstin Johannesson som lett det svenska forskningsteamet.

Tre stora gen-kit
Men när forskarna analyserade snäckornas genetiska uppsättningar fick de en rejäl överraskning. De hittade fler än 1000 gener som skilde ”krabb-” och ”våg-”snäckorna från varandra. Men istället för att vara utspridda över alla snäckornas 17 kromosomer så fanns majoriteten av dessa gener samlade i ändarna av 3 av kromosomerna. Från detta kunde forskarna sluta sig till att snäckorna har samlat ihop de flesta viktiga gener i tre stora ”gen-kit” som används för att klara att snabbt anpassa sig till antingen den ena eller andra typen av strandmiljö.

Ökar förståelsen för snabb evolution
– Detta ger oss en viktig ledtråd för att förstå hur en art kan klara snabba miljöbyten. Vilket är viktigt för arter som lever i variabla miljöer men också blir allt viktigare för arter vars livsmiljöer nu i allt snabbare takt förändras av klimateffekter och andra orsaker, säger Roger Butlin från Sheffield som nu också gästforskar vid Göteborgs universitets forskningsstation på Tjärnö.

Forskarna fortsätter nu att undersöka liknande fenomen hos snäckor på fler stränder i Bohuslän och i Spanien och England för att se om samma användbara gen kit används på flera ställen eller om det här finns andra kit med liknande funktioner.

Artikeln:
Clines on the seashore: The genomic architecture underlying rapid divergence in the face of gene flow

Kontakt:
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, Kerstin.Johannesson@gu.se, 0766229611

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera