Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tjuvjakten på elefanter och noshörningar riskerar inte bara att leda till utrotning, utan kan också påverka kretsloppet av näringsämnen. De stora växtätande djuren sprider nämligen sin spillning över ett större område än mindre växtätande däggdjur.

Vad händer med näringsämnenas kretslopp i en värld utan jättestora växtätare? Det frågade sig forskare i ett samarbete mellan SLU och Nelson Mandela University i Sydafrika. De fann att ”megaherbivorer” såsom noshörningar och elefanter flyttar näringsämnen på ett annat sätt i landskapet än mer sårbara växtätare som ansamlas på platser där det är lättare att undkomma attacker från rovdjur.

Spillningen samlas i ett område
På Afrikas savanner lever de flesta växtätande däggdjur under ett konstant hot om att bli ett rovdjurs nästa måltid. I sina försök att undvika detta öde positionerar de sig i ett ”landskap av rädsla” – de undviker områden där ett lejon kan lura och samlas istället på öppna platser där de kan se faran komma. Genom att rovdjuren får sina bytesdjur att söka skydd i vissa delar av landskapet, är de dessutom en indirekt orsak till att växtätarnas spillning, det vill säga näringsämnen, ansamlas i dessa områden.

De riktigt stora växtätarna, ”megaherbivorerna”, å andra sidan, är någorlunda skyddade från predation genom sin storlek. Det forskarna har kunnat visa är att megaherbivorerna helst betar i de förhållandevis säkra områdena, men att de sedan sprider spillningen relativt jämnt över rädslans landskap, och därmed omfördelar näringsämnena på savannen.

Jakt påverkar kretsloppet
Studien avslöjar de invecklade sätt på vilka samspelet mellan olika arter kan påverka flödet av näringsämnen. Den väcker också intressanta frågor om hur näringsämnenas kretslopp kan påverkas av de många bevarandeprojekt som idag verkar för att stärka rovdjursstammar i olika delar av världen. Särskilt i ljuset av det faktum att det på alla kontinenter, förutom Antarktis, en gång i tiden fanns flera arter av megaherbivorer (bl.a. mammutar), som inte längre uppfyller sin roll i näringsämnenas kretslopp.

– Om tjuvjakten på elefanter och noshörningar tillåts fortsätta i samma omfattning som idag kan denna viktiga ekosystemtjänst snart gå förlorad för världen, säger Elizabeth le Roux, som är postdoktor vid Nelson Mandela University i Sydafrika.

Elizabeth le Roux arbetar inom ett stort forskningsprogram som studerar konsekvenserna av tjuvjakten på noshörningar. Programmet leds av universitetslektor Joris Cromsigt från SLU.

Artikeln:
Megaherbivores modify trophic cascades triggered by fear of predation in an African savanna ecosystem.

Kontakt:
Joris Cromsigt, universitetslektor, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet,joris.cromsigt@slu.se, 070-676 00 97
Elizabeth le Roux, postdoktor, Centre for African Conservation Ecology, Department of Zoology, Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sydafrika, elizabeth.liza.le.roux@gmail.com

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera