Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många tror de anlitat en helt vanlig körskola, men det visar sig vara en illegal verksamhet. En studie vid VTI visar att fenomenet är utbrett. Att handledare för övningskörning numera får ha 15 handledartillstånd har inte minskat problemet.

Resultaten från en intervjustudie visar att illegal körskoleverksamhet erbjuder en rad olika tjänster mot betalning:

 • förfalskning av handledarintyg
 • handledd körträning
 • kunskapsprov som filmats på plats
 • hjälp att svara på kunskapsfrågor i samband med prov via en öronsnäcka
 • bokning av förarprov

Det vanligaste enligt de intervjuade är att man erbjuder handledning vid körträning mot betalning.

– Resultat från enkätstudien ger indikationer på att det finns en olaglig verksamhet som är relativt utbredd, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Fler bilar med dubbelkommando
De som ansåg att den olagliga verksamheten är stor var framför allt trafiklärare och förarprövare samt företrädare för Ekobrottsmyndigheten, där en åklagare har drivit ett mål till en fällande dom.

Enligt de intervjuade finns det många elever som tror att de anlitat en helt vanlig körskola då de betalat för körutbildning. Att verksamheten inte bedrivs i anslutning till en lokal lyftes fram som ett vanligt mönster inom den olagliga verksamheten.

Det framkom i studien att handledare/olagliga trafikskolor ibland har tillgång till bil med dubbelkommando. Under 2018 fanns 3 394 bilar med dubbelkommando som inte var eller hade varit registrerade på en trafikskola. Enligt de intervjuade finns det idag en stor efterfrågan på dessa bilar.

Olaglig verksamhet har fått härja fritt
Tidigare kunde en person ha ett obegränsat antal tillstånd men i nya föreskrifter begränsades detta, vilket för de flesta innebär 15 personer. Men ändringen i regelverket har alltså inte haft någon effekt på den olagliga körskoleverksamheten, något som de intervjuade var helt överens om. Och många efterfrågade en kombination av olika åtgärder för att stävja den illegala verksamheten.

– Ett problem är att den olagliga verksamheten har växt successivt i många år utan att bli motad. Det behövs en rad olika åtgärder som tydligt visar att det inte är acceptabelt och att det innebär allvarliga konsekvenser om reglerna bryts.

Forskarna vid VTI föreslår en lång rad åtgärder som behöver kombineras för att få bukt med det växande problemet.

 • Reducera antalet till 5 istället för 15 tillstånd samt att tillståndet är ett per elev istället för tillstånd för olika slags körkort.
 • Utred möjligheten med dispens för handledare som behöver utbilda fler än fem på grund av stor familj etc.
 • Öka samverkan med olika aktörer där trafiklärare/förarprövare berättar om den svenska utbildningen och varnar för den olagliga verksamheten för nyanlända.
 • Öka myndigheters samverkan och möjlighet att dela data som kan öka upptäckten av olaglig verksamhet. I nuläget finns en sekretess som kan göra det svårt.
 • Följ upp förekomsten av fordon med dubbelkommando och hur dessa bilar används.
  Förstärk konsekvensen av den olagliga verksamheten, exempelvis genom högre böter, indragning av körkort eller körkortstillstånd.

Så gjordes studien:

I projektet ingick en registerstudie, en intervjustudie och en enkätstudie. Registerstudien analyserade statistik om antalet elever per handledare, ägande av bilar med dubbelkommando, körprovsstatistik och utvecklingen inom trafikskolebranschen. I intervjustudien intervjuades 15 personer, med fokus på deras kunskap om den olagliga verksamheten. Enkätstudien besvarades av 521 personer. Enkäten handlade om deras körutbildning, både privat och på trafikskola.

Rapporten:
Effekterna av begränsat antal handledarskap: en utvärdering

Kontakt:
Sonja Forward, sonja.forward@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera