Paper bag with food on a white background.
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

E-handel kan spara energi och miljö genom att flera kunder kan få sina varor via samma transport. Men då krävs att konsumenterna gör alla sina inköp via hemleverans och inte tar bilen för att kompletteringshandla.

De senaste åren har e-handel av livsmedel ökat starkt. Det finns stora förhoppningar om att den ökade e-handeln ska bidra till att persontransporterna minskar. Effekten av e-handel beror dels på hur konsumenternas resvanor förändras och dels på företagens möjligheter att transportera effektivt. Än så länge finns det få studier som fördjupat sig i hur nya inköpsvanor förändrar transporter och energi- och miljökonsekvenserna av detta. Nu har VTI genomfört ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet med finansiering från Energimyndigheten som studerar detta.

Resorna minskar inte
Projektet är tvärvetenskapligt och har samlat kunskap till exempel om resenärernas resmönster, e-handelslogistik, gods- och persontransporters miljöpåverkan samt beräkningar av potential för minskade transporter. Slutsatsen av projektet är att e-handeln har en betydande potential att vara energieffektiv, förutsatt att transporteffektiva hemleveranser ersätter inköpsresor med privat bil. Idag innebär många kompletteringsresor med bil att e-handeln inte i någon högre grad ersätter inköpsresorna. Det innebär att energibesparingen idag sannolikt är begränsad.

– För att det faktiskt ska bli en effektivisering av energianvändningen behövs en medveten stadsplanering som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik, som lyfter godstransporter som en strategisk fråga och som placerar livsmedelsbutiker nära människors hem, säger Malin Henriksson, forskare på VTI, som lett projektet.

Utveckla potentialen
Oberoende av vad potentialen för energieffektivisering är så har e-handeln kommit för att stanna. Nu görs stora satsningar, vilket förändrar förutsättningar för dagligvaruhandelns logistik. Därför behövs ytterligare forskning. VTI har nyligen startat ett nytt forskningsprojekt, även det finansierat av Energimyndigheten, som studerar framtidens energieffektiva logistiklösningar.

– Genom vår forskning ser vi att vi kan bidra till utvecklingen mot ännu mer hållbara transporter i samband med e-handel, säger Jenny Karlsson, forskare på VTI, som leder det nystartade projektet.

Rapporten:
Köpa mat online?

Kontakt:
Malin Henriksson, malin.henriksson@vti.se, 013-20 41 12
Jenny Karlsson, jenny.karlsson@vti.se, 013-20 42 65

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera