Artikel från Göteborgs universitet

Att ”likea” ett foto på Instagram betyder inte nödvändigtvis att du gillar bilden du såg. En like kan ha olika betydelse beroende på vem som likear och vem som tolkar liken. Även en utebliven like kan ha stor betydelse visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Den sociala fotoapplikationen Instagram har cirka 400 miljoner användare över hela världen som dagligen delar över 95 miljoner bilder. Ett av det vanligaste sättet för användare att interagera och uttrycka sin uppskattning är genom att gilla, trycka like, när någon i nätverket publicerar en bild.

Likes beskrivs ofta som en rutinmässig bekräftelse på innehållet från vänner i nätverket, men enligt Beata Jungselius, doktorand i tillämpad informationsteknologi, finns det  ingen universell eller given tolkning som fungerar för varje like på Instagram.

Icke rutinartade likes
– Att likea ett foto betyder inte per automatik att du gillar det specifika fotot som publicerades, det kan istället vara ett uttryck för att du gillar fotots innebörd.
Samtidigt kan likes från någon som inte finns i ditt nätverk men som gillar bilden ändå tolkas som att fotot var riktigt snyggt och inte gillades på rutin, säger Beata Jungselius.

Studier av andra sociala medier, så som Twitter och Facebook, lyfter också fram betydelsen att en like kan betyda många olika saker. Att endast mäta antalet likes räcker därmed inte för att förstå det faktiska värdet av likesen menar Beata Jungeslius.

I sin studie ”She liked the picture so I think she liked it”. Unpacking the social practice of liking, har hon bland annat intervjuat 16 personer som frekvent använder sociala medier, och som värvades via Twitter.

Strategiskt gillande
I arbetet med studien upptäckte hon att det finns en strategisk betydelse kring likes på Instagram.

– Att få ett stort antal likes av någon som man inte känner påverkar det egna beteendet. Då sänks tröskeln för att i gengäld gilla den användarens bilder, även om man exempelvis sitter i olika länder och inte förstår texten i anslutning till bilden. Det kan vara en taktisk metod för att öka möjligheten till många likes från människor utanför sitt eget nätverk, säger hon.

Även uteblivna likes på ett publicerat foto är viktig information.

– När förväntade likes från vänner i nätverket uteblir, trots att användaren sett att vännerna varit aktiva, kan det tolkas som brist på förväntat stöd och besvikelsen bli så stor att man plockar bort poster. Sena eller uteblivna likes kan också tolkas som att ens vänner är på semester eller bortresta utan tillförlitlig uppkoppling och att likesen då sannolikt kommer senare på kvällen eller dagen efter, säger Beata Jungselius.

Studien:
She liked the picture so I think she liked it”. Unpacking the social practice of liking.

Kontakt:
Beata Jungselius, beata.jungselius@ait.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera