Tema

Högt pris för drömmen om ett bättre liv för barnen

Det är ofta för barnens skull föräldrar väljer att lämna hemlandet för att jobba i Sverige. Men avståndet gör samtidigt att de förlorar kontakten med sina barn, och det är svårt att ta igen förlorad tid vid återförening.

– Framstående är att alla arbetsmigranter som vi intervjuat utgår från sina egna barn, det vill säga att barnens närvaro är väldigt påtagligt när de pratar om anledningen till att de kom till Sverige. Sett ur ett barnperspektiv väcker detta många frågor, säger forskarna Charlotte Melander och Oksana Shmulyar Gréen, som genomfört en studie om migrerade familjers strategier för omsorg på distans, tillsammans med professor Ingrid Höjer, Göteborgs universitet.

Barnen sällan involverade i beslutet
I det FORTE-finansierade forskningsprojektet har de intervjuat arbetsmigranter från Polen och Rumänien, frivilligorganisationer och myndigheter. Forskarna har dessutom genomfört en analys av policy kring socialförsäkring, uppehållsrätt och EU-direktiv.

Hur omsorgen om barnen organiseras under förälderns frånvaro visar sig var ett resultat av förhandling mellan föräldrar och släktingar. Det är få föräldrar som vänder sig till barnen själva för att diskutera migration som en utväg. De flesta föräldrar som forskarna intervjuat har återförenats med sin familj i Sverige eller planerar att göra det så fort omständigheterna tillåter detta. Ett fåtal fäder har inga planer på att återförenas med sin familj i Sverige.

”Jag övergav mitt barn”
Studien visar att relationen mellan barn och föräldrar påverkas på ett negativt sätt av att leva på distans. Flera föräldrar berättar att de förlorat mycket i kontakten med sina barn och att det är svårt att ta igen förlorad tid vid en återförening. Omställningen för barnen visar sig vara allra störst om det är modern som migrerat.

– Historier från föräldrar om att ”jag övergav mitt barn” återkommer i flera av migranternas berättelser.

Barn som kände sig övergivna yttrade detta genom att visa motstånd i olika situationer, avvisa föräldern som migrerat och istället lyssna mer på den förälder som stannat hemma.

Studien visar också att återföreningar möjliggörs av föräldrars övergång från informellt till formellt arbete, personnummer, uppehållsrätt och tillgång till socialförsäkringssystemet, egen bostad och ett eget hyreskontrakt i Sverige.

Artikel:
Family obligations across European borders: negotiating migration decisions within the families of post-accession migrants in Sweden

Kontakt:
Charlotte.melander@socwork.gu.se
Oksana.shmulyar@socav.gu.se

Högt pris för drömmen om ett bättre liv för barnen

 lästid ~ 2 min