Ekosystem hotas när den biologiska mångfalden stryps. Men minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika. Kvarvarande arter kompenserar över tid, för de som gått hädan. Och bäst fungerar detta där markbördigheten och produktionen är som lägst, visar forskning som pågår i nordsvenska skogsjöar sedan 20 år tillbaka.

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och näringscykel. Det som fortfarande inte är fastställt är om effekterna av sådana förluster varierar mellan olika typer av ekosystem och i så fall varför.

Metaanalyser, inklusive en välkänd analys som publicerades i tidskriften Nature 2006, har hävdat att förlusten av biologisk mångfald är konsekvent inom alla ekosystem.

Nu lägger forskare vid SLU Umeå fram bevis på det motsatta.

Resultat från ett experiment som har pågått i 20 år visar att effekten av minskad biologisk mångfald har reducerats under tiden som experimentet löpt, detta eftersom de kvarvarande arterna kompenserat för de som försvunnit. Men den viktigaste slutsatsen är att de effekter minskad biologisk mångfald har på den totala biomassan kan variera stort.

Denna kompensation varierar mellan ekosystem, menar forskarna bakom den aktuella studien, Paul Kardol, Nicolas Fanin och David Wardle som även kunde se att de negativa effekterna på biomassa var som lägst i de minst produktiva ekosystemen.

Världens längsta försök
Forskarna använde ett system som består av 30 öar i skogsjöar i norra Sverige (sjöarna Hornavan och Uddjaure i Arjeplogs kommun). Båda sjöarna har separata, självständiga ekosystem. Dessa ekosystem skiljer sig stort i markbördighet och produktion eftersom de brunnit vid olika tidpunkter. 1996 anlade David Wardle små, experimentella odlingar på varje ö där växter (blåbär, lingon och kråkbär) sedan tagits bort i olika kombinationer för att simulera förlusten av biologisk mångfald.

Under 20 års tid har sedan forskarna mätt växternas biomassa på flera av dessa odlingar. När det gäller att manipulera biologiskt mångfald, finns inget annat experiment i världen som löpt under så lång tid. Och det kommer att fortsätta.

I sjöarna Hornavan och Uddjaur finns en mängd skogklädda öar. I mer än 20 år har en eller flera arter eller funktionella grupper av växter (mossor, träd, avlägsnats regelbundet på små försöksytor för att simulera olika slags förluster av biologisk mångfald på varje ö. Bild: Nicolas Fanin

Sammanlagt ger den här studien det starkaste beviset hittills på att minskad biologisk mångfald, tvärtemot vad som hävdats på senare tid, får olika konsekvenser i olika ekosystem. Studien visar också att förmågan att förstå och förutsäga dessa konsekvenser innebär att man måste räkna med den övergripande roll som miljösammanhanget spelar.

Artikeln:
Kardol, P., N. Fanin & D.A. Wardle (2018). Long term impacts of species loss on community properties across contrasting ecosystems. Nature.

Kontakt:
Paul Kardol, SLU Umeå, paul.kardol@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera