Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Två av fem pojkar på gymnasiet har provat e-cigaretter vars söta smak och ångor kan påverka hälsan negativt. De kan även vara en väg till att börja röka vanliga tobakscigaretter, visar forskning om hälsoeffekterna av e-cigaretter.

Sedan elektroniska cigaretter (e-cigaretter) introducerades på marknaden i början på 2000-talet har deras popularitet ökat stadigt, särskilt bland unga.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och biträdande forskare Klara Danielsson, genomfört en kunskapssammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter.

– Även om halterna av de gifter som tidigare sammankopplats med konventionella tobakscigaretter är reducerade så kan e-cigarettanvändning innebära andra risker. Framförallt är det e-cigaretternas söta smaksättningar som kan påverka munhälsa och lungor negativt. Något som även gäller smaksättningar utan nikotin, säger Louise Adermark.

Rapporten visar även att ungdomar som använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter. Samtidigt indikerar flera undersökningar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning.

Forskarnas slutsats är att det behövs en tydligare reglering av smaksättningarnas innehåll.

– Det är viktigt att tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter upplyser användarna om eventuella hälsorisker med smaksättningarnas komponenter, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Rapport:
Elektroniska cigaretter – En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter (pdf)

Kontakt:
Louise Adermark, louise.adermark@neuro.gu.se, docent i neurobiologi
Ulrika Ankargren, ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera