Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att hitta en balans mellan arbete och familjeliv är viktigt bland pappor i Sverige idag, enligt flera studier. Men urvalet till de studier som görs är många gånger inte särskilt representativt. Pappor som bor i mindre privilegierade områden saknas.

– Både kön och klass påverkar villkoren för föräldraskap, säger Therése Wissö, forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Om vi ska förstå hur ansvar och lojalitet förhandlas i föräldraskapet behöver vi också titta på plats. Hur påverkas faderskapet av platsen man befinner sig på och de människor som man möter där?

Förändrats till det sämre
För att undersöka det har Therése Wissö intervjuat ett 20-tal pappor i Biskopsgården om deras upplevelser av faderskap. Intervjuerna genomfördes i samband med promenader i stadsdelen tillsammans med papporna. Papporna visade olika platser som haft betydelse för dem i deras föräldraskap.

Under vandringarna framkom stora variationer i fädernas berättelser. För de flesta pappor var valet av bostadsområde ett aktivt val; de ville att barnen skulle växa upp i Biskopsgården därför att de trivdes bra där. De tyckte att området erbjöd positiva möten mellan olika kulturer, att det fans vackra grönområden, bra kommunikationer och ett bra serviceutbud. Några tyckte att området förändrats till det sämre och var nu angelägna om att komma därifrån för sina barns skull. Det fanns också erfarenhet av att släkt och vänner kritiserade valet av bostadsområde. ”Hur kan du låta ditt barn växa upp i ett sådant område?”

Oro för skottlossning
Ett återkommande tema under vandringarna var trygghet.Upplevelsen av trygghet kunde se olika ut beroende på om papporna talade om själva stadsdelen, grannskapet i sin helhet eller om specifika platser i närheten av bostaden, så kallade mikroplatser. Samtidigt som det kunde finnas en oro över att antalet skjutningar i grannskapet ökat, upplevdes till exempel lekplatsen på gården fortfarande som en trygg plats. Likaså den lokala mataffären, detta utifrån att det inte fanns farliga, trafikerade vägar på promenaden till affären. ”Då kan ju barnen få lov att gå dit själva och handla ibland och det tycker de är kul,” resonerade en pappa.

– Trygghet kan vara mycket mer än avsaknad av kriminalitet, säger Therése Wissö.

Ett annat återkommande tema var stolthet. Att vara en pappa som ens barn kände sig stolt över var betydelsefullt. Här visade sig arbete, ekonomi och möjligheten att kunna göra roliga saker tillsammans med barnen vara viktigt. De fäder som var arbetslösa tyckte att situationen inverkade negativt på deras självbild och att föräldraledigheten inte gick att uppskatta på samma sätt som om de haft ett arbete att komma tillbaks till.

Studien:
Fathers, families and relationships: Researching everyday lives

Kontakt:
Therése Wissö, therese.wisso@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera