Tema

Jobbet att mata ungarna avgör kullens storlek

Forskare har länge ansett att tillgången på föda avgör storleken på fåglarnas kullar. Nu ger Lundabiologer en helt ny förklaring: Småfåglars kroppstemperatur kan nämligen öka till mer än 45°C när de matar sina ungar. Ännu större kullar skulle kräva mer arbete – med högre kroppstemperatur som följd, något som fåglarna sannolikt inte skulle överleva.

– En kroppstemperatur på över 45°C måste ligga väldigt nära en dödlig temperatur även för tättingar, säger Jan-Åke Nilsson.

Småfåglar, tättingar, har normalt en kroppstemperatur på cirka 41°C. Jan-Åke Nilsson,  professor vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har tillsammans med kollegan Andreas Nord har studerat entitor och upptäckt att fåglarnas kroppstemperatur stiger kraftigt när de arbetar hårt, exempelvis då de matar sina ungar. Flygturerna fram och tillbaka till boet innebär att de inte hinner göra sig av med överskottsvärmen, som enligt forskarna kan betyda en kroppstemperatur på mer än 4°C över den normala.

Dessutom visar studien att titornas kroppstemperatur följer omgivningens temperatur. När det är varmt ute stiger fåglarnas kroppstemperatur.

– Spelrummet för fåglarna blir mindre om klimatet blir varmare. Med varmare vårar i framtiden kan det bli så att våra småfåglar tvingas producera och föda upp färre ungar för att de inte kan mata dem lika ofta utan att dö på kuppen, säger Jan-Åke Nilsson.

Forskarna har genomfört studien genom att manipulera titornas kullstorlek och antingen göra kullarna större eller mindre. På så vis har de ökat variationen i hur hårt fåglarna måste arbeta. När föräldrarna kommit till holken har forskarna fångat dem och mätt kroppstemperaturen med hjälp av en mycket tunn rektal termometer.

Det är intressant att se att titornas fysiologiska system klarar av att fungera även vid så stora temperaturfluktuationer som de vi visar på. Man kan ju bara tänka sig hur vi människor skulle må om vår kroppstemperatur steg med 4°C, säger Jan-Åke Nilsson.

Studien:
Testing the heat dissipation limit theory in a breeding passerine, Proceedings of the Royal Society B

Kontakt:
Jan-Åke Nilsson, professor, Biologiska institutionen, Lunds universitet, jan-ake.nilsson@biol.lu.se, 070-526 18 14

Jobbet att mata ungarna avgör kullens storlek

 lästid ~ 1 min