Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hälso- och sjukvårdens informationssystem behöver bli bättre. För vårdpersonal tar det för lång tid att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap. Patienter upplever att deras elektroniska tillgång till information är begränsad, vilket minskar möjligheten att aktivt delta i sin vård och själv påverka.

Dagens informationssystem (patientadministrativa system, journalsystem, labbsystem samt läkemedelssystem) stödjer en evidensbaserad vård där patienten är en central och aktiv medaktör. Men hälso- och sjukvårdens informationssystem kan bli bättre. Både för vårdgivare och patienter.

Det visar Hanife Rexhepis, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, i sin avhandling där hon intervjuat vårdpersonal och patienter.

– Vårdpersonal upplever att det kan vara svårt att använda bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för beslut om patientens vård och behandling. Dagens informationssystem förenklar inte arbetet med att samla in och värdera information tillräckligt bra. Sedan är det, inte sällan, krångligt att överföra patientinformation från den elektroniska patientjournalen över organisationsgränserna vilket påverkar kvalitén på de beslut som fattas. Patienterna tycker inte att de får tillräckligt med information om sin vård via digitala system. I förlängningen påverkar det deras möjlighet att aktivt delta i och påverka vården, i rollen som patienter.

Olika system behöver prata med varandra
Så hur ska det bli bättre då? Rexhepi identifierar några, i sammanhanget, viktiga rekommendationer.

– Informationssystem måste stödja tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap på ett integrerat sätt. Idag är informationen oftast separerad ifrån varandra och därmed även lagrad i olika system. Här är det viktigt att utveckling av nya system utgår från ett processorienterat synsätt där patienten är i fokus, påtalar Rexhepi och fortsätter:

– Dessutom behöver vårdpersonal, generellt, tänka på att involvera patienter i deras vård, då behandlingsresultatet blir bättre om patienten är delaktig i vården. Digitala system är ett viktigt hjälpmedel genom att de kan ge patienter enkel tillgång till viktig information om deras vård och behandling, men den verkliga delaktigheten skapas i mötet mellan patient och vårdpersonal. Därför är det viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar patienter och anhöriga till att delta.

Kontakt:
Hanife Rexhepi, doktorand i informationsteknologi, Högskolan i Skövde, hanife.rexhepi@his.se, 0500-44 83 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera