Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En helt ny typ av mätare kan underlätta för vattenbolag att upptäcka bräddningar i VA-nätet och minska miljöpåverkan när extremt höga vattenflöden leder till att avloppsnätet överbelastas. Mätaren är utrustad med sensorer som sänder trådlös data i realtid vid bräddning, och ingår i ett samarbete mellan forskare på Mittuniversitetet och det kommunala bolaget Mittsverige Vatten och Avfall .

Det råder fortfarande klass 1-varning i Västernorrlands län på grund av extremt höga flöden efter den snörika vintern. Höga flöden leder ofta till överbelastade ledningar och tillfälliga utsläpp av avloppsvatten till närliggande vattendrag, så kallade bräddningar. I början av april installerades nya varianter av bräddmätare i en av de 40 avloppsbrunnar i Sundsvall där det kommunala bolaget Mittsverige Vatten och Avfall mäter bräddningar.

– Med den nya sensortekniken kan vi mer exakt se hur mycket vi faktiskt bräddar och utifrån det planera åtgärder på ledningsnätet för att minska antalet bräddningar och därigenom miljöpåverkan. Idag åker vår personal ut och läser av våra bräddmätare manuellt, säger Anna Stenlund, miljö- och laboratoriechef på MittSverige Vatten och Avfall (MSVA).

Bräddmätare med sensor har installerats i avloppsbrunn i Sundsvall. Bild: Mittuniversitetet.

Bräddningar är nödvändiga för att inte vattnet ska gå baklänges i ledningarna och orsaka översvämning av till exempel källare och gator. Vid en bräddning skickar de nya mätarna värden trådlöst via ett nätverk med en lång räckvidd direkt till MSVA. Nätet är uppsatt av forskare på Mittuniversitetet för att användas för utvecklingen av smarta samhällen.

– Mittsverige Vatten och Avfall har bräddningspunkter längs hela kusten ned till Hudiksvall och för att kunna använda den nya tekniken där krävs bättre räckvidd. I nästa steg ska vi därför testa ett nytt nät som Telia ska starta upp och som använder det befintliga mobilnätet, säger Rikard Hamrin, forskningsingenjör vid Mittuniversitetets forskningscenter Sensible Things that Communicate (STC).

Arbetet med den nya bräddmätaren är en del i det samverkansavtal som Mittuniversitetet har med Sundsvalls kommun och när mätaren testats mot det nya nätet ska den utvärderas. Målet är att hitta ett företag som kan kommersialisera mätaren för en installation i en större skala.

Det pågående utvecklingsarbetet sker inom forskningsprojektet SMART – smarta system och tjänster – vid Mittuniversitetet som är ett treårigt forskningsprojekt. Projektet som har en budget på 63 miljoner finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls kommun, KK-stiftelsen, Mittuniversitetet samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland. Syftet är att stärka regionens företag och organisationers innovations- och konkurrenskraft genom att via ökad kunskap och stimulerat tänkande leda till innovativ användning och skapande av smarta system och tjänster (Internet of Things)
Om STC Research Centre
STC – Sensible Things that Communicate – utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt andra universitet runt om i världen

Kontakt:
Rickard Hamrin, forskningsingenjör Mittuniversitetet, rikard.hamrin@miun.se, 010-142 81 59,
Anna Stenlund, miljö- och laboratoriechef Mittsverige Vatten och Avfall, anna.stenlund@msva.se, 070-347 52 50,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera