Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett nytt sätt att stötta unga personer som har svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden testas vid Högskolan i Skövde. Genom engagerande dataspel ska deltagarna få bättre möjligheter att hitta arbete. 

– Syftet är att nyttja ungdomarnas engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden, säger Katrin Dannberg, projektledare och adjunkt i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.

I Sverige är sysselsättningsutvecklingen positiv. Bland unga har arbetslösheten inte varit så låg som för närvarade på många år. Samtidigt finns det unga kvinnor och män som inte påverkas nämnvärt av konjunkturen. Projektet har identifierat tre ungdomsgrupper med störst svårighet att komma in på arbetsmarknaden: unga med utländsk bakgrund, funktionsvariationer och de som inte har fullständiga gymnasiebetyg.

– Gapet blir allt större mellan de som etablerat sig på arbetsmarknaden och de som står utanför, menar forskarna.

Studio Ludum, som det nya projektet heter, handlar därför om att hitta nya vägar för att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Spelintresset som motivation
– Konceptet går ut på att skapa en spelifierad verksamhet. Spelifiering handlar om att använda mekanismer som är vanliga inom spel, exempelvis tydliga regler och målsättningar som motiverar och belönar spelaren. I projektet kommer vi att använda den naturliga dragkraft som spel har för att skapa ett engagemang hos deltagarna, säger Katrin Dannberg.

Studio Ludum vänder sig till spel- och spelkulturintresserade tjejer och killar (15-24 år) som varken arbetar eller studerar. Projektidén tar avstamp i en i förstudie, projektet Spel som etableringsverktyg, som genomfördes vid Högskolan i Skövdes dataspelsutbildningar under 2017.

– Under hösten kommer vi bygga upp verksamheten och anställa personer som brinner för spel och har ett engagemang för att stötta de ungdomar som kommer bli deltagare i projektet, avslutar Katrin Dannberg.

Studio Ludum startar i augusti 2018.

Högskolan i Skövde har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra ett treårigt innovationsprojekt. Målet är att testa nya arbetssätt för att stötta unga dataspelsintresserade personer som har svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden.

Kontakt
Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde, katrin.dannberg@his.se, 0500-448 802

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera