Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många patienter förstår inte sjukvårdens information och återhämtar sig därför sämre efter en operation. Det visar forskning från Örebro universitet.

– Vissa patienter har svårt att förstå och använda information och råd angående sin hälsa, så kallad hälsolitteracitet, säger Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet.

– I fallet att bli opererad kan det handla om att inte förstå hur man ska ta sina mediciner eller hur operationssåret ska se ut. Det kan leda till att de måste söka mer vård för komplikationer.

Vanligare med dagkirurgi
Allt fler operationer är dagkirurgi, som innebär att patienter åker hem samma dag. Det ställer krav på patienter att följa de instruktioner de får från sjukhuset. Trots att det påverkar resultatet av operationer är det ingen som tidigare undersökt hur patienter förstår hälsoinformation kopplat till hur de återhämtar sig efter sin operation.

Örebroforskarna har följt 704 patienter som genomgick dagkirurgi i Sverige mellan oktober 2015 till juli 2016. Patienterna kan svenska språket och är mellan 18 och 82 år.

61 procent av dem svarar att de förstår informationen om hälsa, sjukdomar och sjukvård. 32 procent svarar att de har svårt att förstå. 7,4 procent har mycket svårt att förstå.

Många kan inte ta till sig informationen
– Det görs ungefär 1,5 miljoner dagoperationer på vuxna personer i Sverige varje år. Det betyder att det är många, mellan 100 000 – 500 000 personer per år, som vi skickar hem efter operationen som har svårt eller mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information, säger Ulrica Nilsson.

– Vi måste identifiera de patienter som inte förstår. Då kan vi anpassa informationen och ge dem extra stöd.

Forskarna planerar att ta detta vidare och inkludera patienter som inte har svenska som modersmål och även undersöka om informationen behöver kulturanpassas.

– I dag är det inte en jämlik vård. Människor som är vana att leta information och har lätt för att ta till sig den har bättre hälsa och återhämtar sig bättre efter en operation. Att hjälpa alla patienter att göra rätt från start är dessutom samhällsekonomiskt.

Artikel om studien:
Association Between Functional Health Literacy and Postoperative Recovery, Health Care Contacts, and Health-Related Quality of Life Among Patients Undergoing Day Surgery, JAMA Surgery

Kontakt:
Ulrica Nilsson, Ulrica.nilsson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera