Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Styrmedel som ökade bilrelaterade skatter slår hårdare mot invånare på landsbygd än i storstad.

Skatter på bilar och drivmedel är viktiga styrmedel för att minska vårt koldioxidberoende, men också som inkomstkällor för staten. I en studie har forskare analyserat effekterna av fyra bilrelaterade styrmedel: ökning av skatter på drivmedel, en ny kilometerskatt, en ökad koldioxid-relaterad skatt för bilägande och en koldioxid-relaterad skatt vid köp av nya bilar.

– Vi har i analyserna bland annat tittat på effekter i olika grupper beroende på inkomst. Den del lilla del av befolkningen som skulle få påtagligt sämre välfärd av dessa skatteökningar hittar vi framför allt i gruppen låginkomsttagare, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholms Stad.

Resultaten som presenteras i en vetenskaplig artikel i Economics of Transportation visar att skillnaden mellan olika geografiska områden blir stor. Landsbygd och glesbygd får ta en större börda när det gäller drivmedels- och fordonsskatter jämfört med storstadsområden. Det är också en skillnad mellan större städer och förorter, mindre orter samt satelliter till exempelvis länshuvudstäder.

– Däremot är det intressant att notera att ingen större skillnad finns om du bor på landsbygd i norra eller södra Sverige. Landsbygdsområden påverkas ungefär på samma sätt oavsett var i landet, säger Jonas Eliasson.

Artikel:
Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases.
Tillgänglig som working paper (pdf).

Kontakter:
Jonas Eliasson, 08-508 26 239, jonas.eliasson@stockholm.se
Roger Pyddoke, 08-555 770 30, roger.pyddoke@vti.se
Jan-Erik Swärdh, 08-555 770 28, jan-erik.swardh@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera