Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Europas museer ska verka för kulturell förståelse – men när det gäller islam är det en ålderdomlig bild som visas. Utställningarna ser ut som på 50-talet, vilket förstärker bilden av att islam är homogent och att alla muslimer är likadana.

Etnologen Magnus Berg och idéhistorikern Klas Grinell har studerat den bild av islam som ges på europeiska museer.

– Vi har tittat på hur museer i framförallt Tyskland och Storbritannien hanterar islam, och på vilket sätt det faller in i den allmänna diskussionen om islams plats i Europa, säger Klas Grinell.

Större museer världen över är knutna till International Council of Museums, ett UNESCO-råd. Ända sedan 1972 definierar organisationen ett museum som en plats som samlar och ställer ut, men som också är en offentlig institution i samhällets tjänst. I det begreppet ingår att museerna ska bidra till kulturell förståelse och försoning.

– Det lite nedslående resultatet av vår undersökning är att det inte ofta är så, utan det är väldigt mycket samma slags utställningar i dag som på 50-, 60- och 70-talet. Då fanns inte några sådana ambitioner, utan man ville mer visa fint konsthantverk för dem som gillar det.

Traditionell och homogen bild
Det material som ställs ut målar upp en traditionell och homogen bild av islam, med fokus på det som brukar sägas vara islams guldålder under medeltiden. Utställningstexterna är korta, förenklande och framställer islam som något omodernt.

– Utifrån de beskrivningarna är det väldigt svårt att förstå varför någon vill vara muslim, säger Klas Grinell.

– Det är inget fel i att visa vackert islamiskt konsthantverk, men med den politiska förändringen kring islams roll i Europa och världen har det ålagts de här samlingarna och de som jobbar med dem att skapa försoning och kulturell förståelse, och det lämpar sig det här materialet inte så bra till.

Klas Grinell tror att avsaknaden av aktuellt material enbart handlar om välvilja: det finns en strävan hos många politiker och andra i maktställning i dag att vi måste tala väl om islam, visa att islam inte är farligt.

– I stället förstärker man bilden av att islam är homogent och att alla muslimer är likadana.

Vart ska man då gå om man vill lära sig mer om islam, och veta mer om de muslimer som lever i Europa i dag? Kontakta en moské och be att få komma på visning där, tipsar Klas Grinell om.

– Syriskt porslin från 1000-talet har inte så mycket med dagens somalier i Sverige, pakistanier i England eller turkar i Berlin att göra.

Museologiska inramningar av islam i Europa
Forskningsprojektet Museologiska inramningar av islam i Europa (Museological framings of Islam in Europe) har pågått mellan 2015 och 2018 och sammanfattas nu i den populärvetenskapliga boken Musealt islam.

Forskarna har undersökt hur museer har framställt islam under perioden 1945-2014, på en rad museer i Storbritannien och Tyskland: exempelvis British Museum, Victoria & Albert Museum, Museum für Islamische Kunst och Ashmolean Museum of Art and Archeology. Utblickar har även gjorts mot museer i Paris och Köpenhamn.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Kontakt:
Magnus Berg, magnus.berg@globalstudies.gu.se, 031-786 55 87
Klas Grinell, klas.grinell@lir.gu.se, 010-456 12 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera