Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Både barn och personal på fritidshem styrs att bli medborgare med vissa önskvärda egenskaper. I en avhandling från Stockholms universitet, gör forskaren Linnéa Holmberg en kritisk analys av fritidshemmens verksamhet.

I avhandlingen riktar Linnéa Holmberg uppmärksamhet mot det som vi ser som självklart på fritidshem, till exempel förmånen att barnen får vara med och planera verksamheten. Utbildningen i fritidshemmet ska bedrivas utifrån demokratiska arbetsformer, vilket gör att personalen behöver se till att barnen är delaktiga och utövar inflytande. De barn som sitter tyst under planeringsmötena och inte själv tar initiativ till att delta uppmanas därför att ta aktiv del i beslutsfattandet.

– Barnen förväntas lära sig att styra sig själva enligt personalens rekommendationer. Fritidshemspersonalen, å sin sida, förväntas kunna avgöra hur ett barn behöver förändras för att passa in i, och axla, den önskvärda medborgarrollen.

Linnéa Holmberg har analyserat fritidshemmets verksamhet i tre delstudier som analyserar dokument från Skolinspektionen, fritidshemspersonalens kvalitetsarbete och personalens muntliga förhandlingar med barnen. Resultatet visar att både barnen och personalen i fritidshemmets verksamhet leds till att styra sig själva genom olika former av medborgarskapande processer.

Goda medborgare redan på fritids
Exempel på detta är det systematiska kvalitetsarbete som personalen, enligt Skolverket, ska bedriva. Det innebär att kontinuerligt följa upp, analysera, planera och dokumentera verksamheten i förhållande till läroplanens nationella mål.

– Det systematiska kvalitetsarbetet legitimerar en bekännelsepraktik där personalen behöver visa upp en korrekt inställning till det hela i form av en ständig vilja till förbättring. Men i detta oändliga projekt kan aldrig tillräckligt göras och professionell fulländning kan aldrig nås.

– På samma sätt ska barnen, genom sin egen vilja, förmås att aktivera de förmågor och beteenden som efterfrågas i läroplanen. Men samtidigt som de ska utöva demokratiskt medbestämmande blir de föremål för pedagogisk påverkan.

Linnéa Holmberg tror att hennes kritiska analys av fritidshemmets verksamhet kan komma att väcka en del upprörda känslor.

– Det är lite av poängen, att skaka om genom att ifrågasätta rådande föreställningar om fritidshemmet. Förhoppningsvis leder avhandlingen till att vi börjar samtala om sättet att bedriva fritidshemsverksamhet och om vår syn på vad utbildning är och kan vara. Och därigenom hur människor är och bör vara.

Avhandling
Konsten att producera lärande demokrater

Kontakt
Linnéa Holmberg, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, linnea.holmberg@buv.su.se, 08-1207 62 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera