Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hundratusentals svenskar i pensionärsåldern står fortfarande utanför det digitala samhället. Men genom utbildning kan det digitala utanförskapet bland äldre brytas – och det rejält. Det visar satsningen ”Mer Digital” i Värmland.

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter – och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Ändå står hundratusentals pensionärer utanför det digitala samhället.

Satsningen ”Mer Digital”, anordnad av Sunne kommun och Telia, där Högskolan i Skövde står för forskningsinsats, visar att det digitala utanförskapet bland äldre kan brytas med utbildning.

Under tre dagar i januari bjöds 300 pensionärer, som var nyfikna på att lära sig mer om digital teknik, in till utbildningen i Sunne. Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, fick tillsammans med Jesper Holgersson, lektor i Informationssystemutveckling, i uppgift att undersöka vilken effekt en utbildning av detta slag faktiskt får på deltagarnas attityder och beteenden. Samtliga deltagare fick därför svara på en enkät före och efter utbildningen. Dessutom genomfördes intervjuer med 11 deltagare en månad efteråt. Resultatet? En övervägande majoritet blev mer digitala, som en direkt följd av utbildningen.

Vågar använda tekniken mer efter utbildningen
– Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, säger Eva Söderström, och fortsätter:

– Även om tekniken finns kvarstår trösklar. Inte minst på grund av kunskapsbrist och teknikrädsla. Före utbildningen fanns en större rädsla för digital teknik, och i viss mån dåligt självförtroende. Och det handlar inte om ointresse. För viljan finns. Men efter utbildningen vågar man mer. Eller som en deltagare uttrycker: ”det kanske inte är så farligt att trycka på knapparna och försöka”.

För merparten av de äldre handlar nyttan av den digitala tekniken om två huvuddelar: sociala aspekter (exempelvis hålla kontakten med släktingar och bekanta via skype och sociala medier) och e-tjänster, som banktjänster och vårdtjänster. Efter utbildningen uppger också 9 av 10 deltagare att de fått en mer positiv inställning till digital teknik.

– Det är en vinst både för individen och samhället i stort. I många sammanhang är digital kommunikation ett krav. Och med allt fler äldre som är i behov av, exempelvis, vårdtjänster finns det en tydlig samhällsnytta, säger Jesper Holgersson.

Digitaliseringsprojekt i Sunne. Bild: Högskolan i Skövde, Telia

Samtal över generationsgränserna
Formen för utbildningen, med en fysisk workshop, visade sig också vara en fullträff. Inte minst tack vare interaktionen med utbildarna: åttondeklassarna.

– Att se hur 80-åringarna och högstadieungdomarna jobbade tillsammans var rörande. Så en sådan här utbildning, och den mötesplats den innebär, bidrar till att skapa en förståelse över generationsgränserna, säger Eva Söderström.

Kontakt:
Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde, eva.soderstrom@his.se, 0500-448 347, 0705-69 45 14.

Jesper Holgersson, lektor i systemutveckling, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde, jesper.holgersson@his.se, 0500-448 362.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera