Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hög syreupptagningsförmåga är viktig för att minska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos personer med ledgångsreumatism. För att uppnå det krävs fysisk träning, gärna i form av intensiv gruppträning på cykel. På köpet minskar då även ömheten i lederna, visar forskning från Umeå universitet.

– För den som har smärta och känner sig stel i kroppen kan det vara extra svårt att komma igång med träning. Därför kan det vara bra för reumatiker med regelbundna mätningar av syreupptagningsförmågan och träning i grupp, exempelvis på cykel, säger Kristina Hörnberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Kristina Hörnberg studerat olika grupper av personer med reumatoid artrit, det vill säga ledgångsreumatism, för att undersöka samband mellan sjukdomsaktivitet och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som blodtryck, blodfetter, kroppsvikt och tidig åderförfettning.

– Något som överraskade var att hög syreupptagningsförmåga vid tidpunkten när patienterna fick diagnosen för ledgångsreumatism gav bättre värden för riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom ännu efter 16 år, säger Kristina Hörnberg

All fysisk aktivitet gynnsam
En grupp patienter som utförde intensiv cykelträning tre gånger i veckan i tio veckor fick bättre syreupptagningsförmåga och lägre blodtryck i en omfattning som anses minska risken för hjärtkärlsjukdom. Särskilt fördelaktigt var högre total mängd fysisk aktivitet och med en större andel av aktiviteten som medel- eller högintensiv, men all fysisk aktivitet var gynnsam.

Det gick inte att se några negativa effekter på sjukdomssymtomen för själva reumatismen hos de patienter som tränade. Tvärtom minskade snarare antalet ömma leder efter träningsperioden.

– Ett intressant resultat var att det fanns ett positivt samband mellan tilltron till den egna förmågan och kroppens syreupptagningsförmåga. Att själv tro på att man kan vara aktiv trots sina symtom är alltså bra för hälsan, säger Kristina Hörnberg.

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en kronisk, inflammatorisk autoimmun sjukdom, som drabbar leder och omkringliggande mjukdelar, men som även medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Cirka en procent av befolkningen har sjukdomen.

Kristina Hörnberg har en bakgrund som sjukgymnast vid reumatologiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus

Kontakt:
Kristina Hörnberg, kristina.horn, berg@umu.se070-527 17 49

Avhandlingen:
Aspekter på fysisk aktivitet vid Rheumatoid artrit. Associationer med inflammation och kardiovaskulära riskfaktorer. (Engelsk titel: Aspects of physical activity in Rheumatoid arthritis. Associations with inflammation and cardiovascular risk factors)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera