Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hushåll där fler än två generationer bor tillsammans – alltså mor- eller farförälder, förälder och barn – är ovanliga i Sverige. Men en ny studie i sociologi visar att sannolikheten för att föräldrar med svensk bakgrund bor hos sin egen förälder och bor kvar där i flera år, ökar kraftigt efter en separation med barn.

– Resultaten var lite oväntade. Effekten var större än vi hade trott, och mer långvariga. Vår studie ifrågasätter stereotypen om Sverige som ett land med jämförelsevis svagt stöd mellan generationerna. Den visar att det ändå verkar finnas ett latent stöd när det verkligen behövs, säger Juho Härkönen, professor i sociologi vid Sociologiska institutionen och en av författarna till studien.

Tillsammans med Marco Albertini från Universitetet i Bologna och Michael Gähler från Institutet för social forskning, har han undersökt sannolikheten att en separerad förälder bor hemma hos någon av sina egna föräldrar 3–4 år efter separationen.

Gäller svenskar med svenska föräldrar
Studien bygger på registerdata över samtliga personer folkbokförda i Sverige mellan 18 och 55 år med tre gemensamma nämnare: att personerna är födda i Sverige och att båda deras föräldrar också är det, att de har bott ihop med en partner som de haft barn tillsammans med, och att de sedan har separerat. Perioden forskarna tittade på var 2007–2012.

– Studien visar att för svenskfödda män med egna barn är det 3–4 gånger vanligare att de bor hemma hos en förälder efter en separation, än bland män som inte separerat. För kvinnor i samma grupp ökar risken att bo hemma hos en förälder med ungefär det dubbla, säger han.

Den här forskningen berör en liten grupp – ungefär 4,5 procent av separerade föräldrar med svensk bakgrund bor med någon av sina egna föräldrar. Men även om det handlar om en liten minoritet, är resultaten intressanta eftersom effekten av en separation visade sig vara så stark, berättar Juho Härkönen.

– Den här forskningen är viktig eftersom den blir ännu en påminnelse om att det finns problem på bostadsmarknaden. Vår studie antyder ju att det kan vara svårt att hitta en ny bostad även flera år efter en separation med barn. Vissa föräldrar verkar behöva bo hos sin egen förälder även på längre sikt, säger Juho Härkönen

Kontakt:
Juho Härkönen, juho.harkonen@EUI.eu, +39 329 087 2805
Michael Gähler, michael.gahler@sofi.su.se, 08 16 25 41

Artikel:
Moving back to “mamma”? Divorce, intergenerational coresidence, and latent family solidarity in Sweden

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera