Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Världens längsta djur, slemmasken långsnöre som kan bli upp till 55 meter lång, och som finns bland annat längs svenska västkusten, producerar nervgifter som kan döda både krabbor och kackerlackor. Gifterna skulle också kunna användas för insektsbekämpning inom jordbruket.

– Det här peptidtoxinet är det giftigaste ämnet som någon har hittat i den svenska djurvärlden och att det dessutom kan vara användbart är extra spännande. Sedan tidigare vet vi att peptidtoxiner det finns hos till exempel kägelsnäckor som lever i tropiska vatten. De här slemmaskarna finns i kallare vatten, bland annat på svenska västkusten, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet, och den som har lett studien.

Paralyserar kräftor och kackerlackor
Forskargruppen har studerat en grupp av marina maskar dit slemmasken långsnöre, Lineus longissimus, hör. Hittills finns det få studier gjorda på slemmaskarnas kemi, men i den här studien har forskargruppen hittat proteinbaserade nervgifter i just arten långsnöre. När masken retas ger den ifrån sig stora mängder av tjockt slem som är toxiskt, giftigt, för bland annat kräftdjur. Forskarna plockade ut det mest förekommande toxinet från slemmet och upptäckte att det kunde paralysera och döda kräftdjur och kackerlackor.

Toxiner påverkar ofta jonkanaler: proteiner som styr transporten av olika joner in i och ut ur celler. Forskarna visade att det isolerade toxinet hämmar inaktiveringen av natriumkanaler hos ryggradslösa djur från tre olika arter: tysk kackerlacka, bananfluga och varroakvalster. Det orsakar kontinuerlig elektrisk signalering i nerver och muskulatur vilket ger upphov till paralys.

I laboratorietester har man undersökt hur toxinet påverkar natriumkanaler hos däggdjur. Där blev reaktionen inte alls lika stark. Därför tror forskarna att toxinet förmodligen inte är giftigt för människor eller andra däggdjur.

Kan användas för insektsbekämpning
Idag används liknande nervgifter, som utvunnits ur ormar, spindlar och kägelsnäckor som bland annat läkemedel, farmakologiska verktyg, inom bioteknik och som insektsbekämpningsmedel inom jordbruket. Forskarna tror att även gifterna från långsnöre kan användas vid utveckling av nya bekämpningsmedel för insekter.

– Peptidtoxinets effekt på kräftdjur och kackerlackor är mycket stark, och det är det att det skulle vara effektivt för att bekämpa insekter.

– Ur forskningssynpunkt är det spännande att få vara med om att hitta ett nytt gift i vår egen fauna, i en djurgrupp som är i princip outforskad. Och att vi själva har gjort allt längs hela kedjan, från upptäckten av att ämnet finns i långsnöre, till att beskriva strukturen på toxinet och studera effekten, säger Ulf Göransson.

Artikel:
Peptide ion channel toxins from the bootlace worm, the longest animal on Earth

Kontakt:
Ulf Göransson, ulf.goransson@ilk.uu.se, 018-471 5031, 0738-06 55 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera