Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett flertal hemlösa katter i skånska Klippan har dött av lungmask. Det är en ovanlig parasit som gör katterna svårt sjuka. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) få in avföringsprov från friska utekatter för att följa upp sjukdomens utbredning.

I Klippan har en grupp förvildade, till synes friska katter insjuknat svårt av lungmask. Av 33 smittade katter har 24 dött, eller varit så svårt sjuka att de har avlivats av djurskyddsskäl.

Katterna omhändertogs av kattföreningen Hemlösa katter Helsingborg/Skåne. I början visade de inga symtom på infektion av lungmask. Deras andning försämrades dock plötsligt kraftigt på bara ett par timmar. De första katterna dog då de var under veterinärbehandling för ansträngd andning. Diagnosen lungmask ställdes sedan genom obduktion.

Lungmask i Danmark
– Parasitens utbredning i Sverige är okänd, men tidigare har enstaka fall av lungmask konstaterats i Skåne. I Danmark är lungmask påvisad hos åtta procent av friska utekatter. Människor infekteras inte av denna lungmask, säger Eva Osterman Lind, parasitolog och veterinär vid SVA.

Katter kan smittas med lungmask, Aelurostrongylus abstrusus, när de äter bytesdjur som möss, fåglar och reptiler. Kattens lungmask ger oftast inte upphov till kliniska, synliga symtom. Vid kraftiga infektioner kan katterna få hosta, andningssvårigheter, rinnande ögon och bli hängiga. Hemlösa katter har ofta flera infektioner samtidigt vilket sannolikt gör dem mer känsliga för påfrestningar och stress. Detta kan ha bidragit till att dödsfallen blev så många i detta fall. Det är känt att kliniskt friska katter med lungmask kan dö i samband med sövning.  

SVA genomför just nu en studie av kattens lungmask där myndigheten behöver få in avföringsprover från friska katter med tillgång till utevistelse i Skåne, Blekinge och Halland. Syftet är att få mer kunskap om förekomst och symtom av lungmask hos katt i Sverige.

Utekatten sökes
SVA söker utekatter till studie av kattens lungmask. Kattägare är välkomna att bidra med prover.

Kontakt:
Eva Osterman Lind, parasitolog och veterinär vid SVA, eva.osterman-lind@sva.se, 018-67 40 37
Lotta Gunnarsson, tf statsveterinär vid SVA, lotta.gunnarsson@sva.se, 018-67 42 03

Film:
Film om lungmasklarver från katt Video: Osama Ibrahim/SVA

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera