Bild: Karin Wallin, SLU
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Småskalig och mobil slakt av nötkreatur kan minska djurens stress. Ett nytt projekt vid SLU ska studera bedövning utomhus på gården före transport till slakteri.

Slakt utsätter oundvikligen produktionsdjuren för välfärdsrisker och hanteringen vid slakt kan utgöra den mest stressfyllda händelsen i djurens liv. Exempel på potentiellt stressfyllda situationer är hantering utförd av främmande människor, omild lastning och avlastning, lång transport under obekväma förhållanden, väntan och eventuell övernattning på slakteriet, bristande tillgång på vatten och foder, blandning med främmande djur, obekanta miljöer och lukter, plötsliga temperaturförändringar och kraftigt buller.

Även om ansträngningar har gjorts för att minska djurens lidande i samband med transport och slakt upplever de flesta lantbruksdjur fortfarande betydande stress strax före och i samband med slakten. Stark eller långvarig stress kan också försämra köttkvaliteten genom förbrukning av glykogenreserverna i musklerna.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått forskningsmedel från Marie-Claire Cronstedts stiftelse för ett projekt som handlar om småskalig och mobil slakt av nötkreatur. Projektet studerar bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri. Donationen är på 810 000 kronor och ska stödja första årets forskning på ett treårsprojekt med total kostnad på 2 255 000 kr.

2014 donerade stiftelsen 2 450 000 kr till ett tidigare delprojekt om mobilslakt som behandlar djurvälfärd och köttkvalitet i mobil och stationär slakt. Den nya donationen berör en fortsättning av projektet.

Forskningsprojektet Småskalig och mobil slakt av nötkreatur pågår vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, vid SLU, sedan 2014.

Fem delprojekt om mobilt slakteri

Kontakt:
Jan Hultgren, universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, jan.hultgren@slu.se, 0511-67 103

Christine Jakobsson, ansvarig för fundraising vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, christine.jakobsson@slu.se, 018-67 16 82

Caroline Lippman, sekreterare för Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, mccstiftelse@billandreasson.com, 08-20 22 40

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera