Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nordiska män är lyckligare i sitt familjeliv än andra europeiska män. Orsaken är att de lever i mer jämställda förhållanden där det är naturligt att dela på ansvaret för barn och hushåll.

Det är slutsatsen av en sammanställning gjord av forskare på Mittuniversitetet som grundas på material från en omfattande internationell studie, genomförd i 22 länder.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer aktivt jämställdhetsarbete, både bland kvinnor och män, säger Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet.

Nordiska män mer delaktiga i familjesysslor
Mikael Nordenmark har granskat data från den internationella studien ISSP (International Social Survey Program) och framför allt den del av studien som fokuserar på familj och förändrade könsroller. Studien genomfördes 2012 och data från 22 olika länder har analyserats och slutsatserna presenteras nu i en forskningsartikel.

 – I studien mäts hur viktigt det är vara nöjd med sitt arbetsliv kontra sitt familjeliv för att man ska uppleva lycka. I de nordiska länderna är männen, generellt sett, mer lyckliga jämfört med män i södra eller östra Europa. En av förklaringarna kan vara att männen i högre grad är delaktiga i familjesysslorna i de nordiska länderna, säger Mikael Nordenmark.

Jämställdhet gynnar både män och kvinnor
I tidigare studier har Mikael Nordenmark granskat bland annat jämställdheten i hemmet och jämfört situationen i Norden med situationen i södra Europa, även detta utifrån material i stora internationella undersökningar. Studierna visade då också att nordiska män är betydligt mer delaktiga i att ta hand om sina barn och dela på hushållssysslorna.

– Vi vet att mycket arbete återstår att göra även i Sverige och Norden för att stärka jämställdheten, men vi ser ju att det är värt mödan. Våra ansträngningar för ökad jämställdhet gynnar alla, även männen. Vår upplevda lycka påverkas så klart av fler omständigheter än familjeliv och arbetsliv och ytterligare forskning inom det här området är ett måste för att klarlägga alla faktorer som inverkar, säger Mikael Nordenmark.

Kontakt:
Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet, 010-142 85 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera