Bakjäst är för de flesta en vanlig ingrediens i köket. Men den kan ha ett större användningsområde än man tidigare trott. Det har visat sig att mikroorganismer som finns i vanlig bakjäst kan bli råvara för trälim.

Att svampprotein skulle kunna användas för att producera lim har hittills varit okänt i forskarvärlden. Men en ny studie visar på framgångsrika resultat från försök med förbehandlad bakjäst, något som kan innebära ett genombrott för biobaserade lim. Bakom forskningen står RISE och kompetensplattformen EcoBuild, en satsning på forskning och innovation för att utveckla biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn.

EcoBuild tar fram biobaserade material

EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.

Stig Bardage, seniorforskare vid RISE med bakgrund som biolog, och Magdalena Sterley, expert på limning av trä, har studerat olika förbehandlingar av mikroorganismer som finns i bakjäst. Med en förbehandlad biomassa limmade de några prover och resultaten utvärderades sedan i en så kallad ABES-utrustning som används för att mäta den kraft som behövs för att dra isär en limfog.

– Vi konstaterade att en förbehandlad bakjäst var jättestark, lika stark som ett bindemedel av urea-formaldehyd, säger Stig Bardage.

Tanken på att ersätta traditionella formaldehyd-baserade lim med biobaserade alternativ är lockande men det innebär en utmaning. Nya biobaserade lim måste kunna produceras och erbjudas i stora kvantiteter, dessutom till ett likvärdigt pris. Enligt Stig är dock detta möjligt.

Formaldehyd kan ge allergi
Formaldehyd kan ingå i limmet i spånskivor. Det kan också finnas i textilier och kläder för att hindra att de blir skrynkliga eller för att fixera färgen. Formaldehyd kan ge allergi och det finns regler för hur mycket som får läcka ut från varor.
Källa: Kemikalieinspektionen

– Det går i princip att jäsa nästan vad som helst som innehåller kolhydrater för att producera svampbiomassa, möjligheterna för storskalig produktion/återvinning är därför stora. Från dagens bioetanolfabriker blir det till exempel ett avfall som kan användas för att extrahera biomassa. Vi har redan testat jäst från ett bioraffinaderi som idag betraktas som rent avfall. Den jästen visar på bättre limegenskaper än bakjästen. En limprodukt skulle därför kunna vara färdig för kommersialisering inom en mycket snar framtid, förutsatt att vi hittar rätt partner, säger Stig Bardage.

Utmaningen för forskarna nu är att specificera användningsområdet och sätta ihop en värdekedja. Förhoppningen är att de framgångsrika resultaten ska attrahera företag till ett utvecklingsprojekt som kan leda till nya biobaserade lim i en snar framtid.

Kontakt:
Stig Bardage, RISE, stig.bardage@ri.se, 070-561 62 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera