Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter i USA får mer stöd från sina läkare i primärvården för att förändra sina levnadsvanor än vad patienter i Sverige får. Det visar en studie som har genomförts av en grupp forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Dalarna och i delstaten New York.

– Resultatet överraskade både oss och de amerikanska forskarna. Vi hade inte väntat oss att skillnaderna skulle se ut så här, säger senior professor Lars Weinehall, Umeå universitet och en av författarna till studien.

Totalt 629 primärvårdspatienter från Västerbotten och Dalarna i Sverige och från den norra delen av delstaten New York i USA telefonintervjuades inom 30 dar efter sina läkarbesök. Intervjuerna handlade om patienternas uppfattning om vikten av hälsosamma levnadsvanor, deras egna behov av förändring, deras önskan att få stöd från primärvården och vilket stöd de faktiskt hade fått ifråga om vikt, matvanor, fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion.

Amerikanska läkare mer aktiva i livsstilsfrågor
För tre av de fyra levnadsvanorna angav de amerikanska patienterna i större utsträckning behov av förändring. Undantaget var alkohol, där de svenska patienterna uttryckte ett större behov att förändra. Andelen som angav att de behöver göra förändringar och som också angav att de skulle vilja ha stöd från primärvården var över 80 procent i båda länderna.

Trots likheter i behov rapporterade de amerikanska patienterna att deras primärvårdsläkare dubbelt så ofta tog initiativ till diskussioner om modifiering av levnadsvanor som de svenska patienterna rapporterade, med undantag för alkohol.

– Vi kan inte idag säga om skillnaden länderna emellan handlar om att sjukvården arbetar annorlunda eller om det beror på att amerikaner har större behov än svenskar av att ändra livsstil eller några andra skillnader. Det ska vi söka svar på i den fortsatta forskningen. Men det var slående att amerikanerna var mer intresserade och aktiva i livsstilsfrågor än svenskarna, säger Lars Weinehall.

Det område i delstaten New York som ingick i studien har ett vårdsystem som liknar ett svenskt landsting. Det drivs av en stiftelse med sjukhus och primärvårdcentraler med fast anställd personal.

Kontakt:
Lars Weinehall, Senior professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, lars.weinehall@umu.se, 070-564 46 52
Lars Jerdén, Docent, Medicinsk vetenskap, Högskolan i Dalarna, lars.jerden@ltdalarna, 070-304 08 96

Artikel om studien:
Lifestyle counseling in primary care in the United States and Sweden: a comparison of patients’ expectations and experiences. Lars Jerdén, James Dalton, Helene Johansson, Julie Sorensen, Paul Jenkins, Lars Weinehall. Global Health Action, Volume 11, 2018 – Issue 1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera