Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det produceras lokala ölsorter över hela landet, men större delen av humleråvaran importeras, trots att det går att odla humle i Sverige. Så behöver det inte vara, menar forskare på RISE.

I dag är det svårt att få tag i en helsvensk öl i Sverige. Trots att det odlats humle i Sverige i över 1000 år finns numera knappt någon kommersiell odling. Men om nordamerikanska skördemaskiner EU-anpassas kan vi få tillbaka vår humleproduktion, menar Gunnar Lundin, forskare på RISE som undersökt hur svensk humleodling skulle kunna expandera.

– Humleodlingarna är mycket arbetsintensiva. Ska svensk humleodling expandera behöver skördearbetet mekaniseras. Flera odlare står därför i begrepp att investera i någon form av plockmaskin, men i dag saknas småskaliga skördemaskiner med CE-märkning, alltså som är godkända inom EU.

Humulus lupulus, svensk humleodling behöver mekaniseras, menar forskare från RISE.

I Nordamerika tillverkas småskaliga plockmaskiner som kan vara lämpade för många svenska odlingar, men eftersom de saknar CE-märkning får de inte säljas eller användas yrkesmässigt i Europa.

Svenskbyggd plockmaskin ett alternativ
– Utifrån RISE granskning av nordamerikanska skördemaskiner skulle de kunna EU-anpassas. Men det görs bäst av tillverkaren eller av importör eftersom anpassningen är svår för enskilda humleodlare. Ett intressant alternativ till EU-anpassade, importerade maskiner är att bygga skördeutrustning här i Sverige.

Val av sort och produktionsplats ger mikrobryggerierna stora möjligheter att med humlen skapa unika produkter med kommunicerbara mervärden.Totalt sett är intresset för svensk humle kraftigt stigande vilket innebär att det finns potential för odlare som vill utveckla en egen produktion. Med ett brett urval av olika sorters svensk humle från olika delar av landet skulle mikrobryggerier kunna skapa unika och helsvenska produkter.

Humle (Humulus lupulus)

På 700-talet upptäcktes humlens konserverande effekt som gjorde att ölbryggningen i Europa tog fart. Vilda arter av humle har förekommit i miljontals år och tros ursprungligen härstamma från Kina. Vid ölbryggning är det humleplantans kottar som används. Inuti kottarna sitter körtlar som producerar ett gult pulver – lupulin.
Lupulinet innehåller 500 olika substanser som ger ölet sin karakteristiska arom och beska. I Sverige har humle odlats i över 1000 år. Från 1400-talet fram till 1860 var humleodling lagstadgad vilket innebar att varje gård var skyldig att odla humle och ge ”vart tionde” till kyrkan.

Rapport
Småskaliga plockmaskiner för humle – bedömning av maskinsäkerhet och åtgärdsförslag

Kontakt:
Gunnar Lundin, Gunnar.lundin@ri.se, 010-516 69 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera