Tema

Människa och robot i samarbete

En robot är bra på att utföra repetitiva arbetsuppgifter, och därmed bespara människor arbetsskador. I ett samverkansprojekt undersöker nu Högskolan i Skövde hur en robot kan bli ett väl fungerande verktyg i ett laboratorium.

En kollaborativ robot är en robot som samarbetar med människan och är konstruerad på ett sätt som gör att det inte behövs något skyddsgaller mellan robot och operatör.

– Tillsammans med Eurofins undersöker vi hur en kollaborativ robot kan användas för en adaptiv, mobil och flexibel lösning i deras laboratorium. Vi undersöker också hur tekniker såsom Augmented Reality (AR) och röststyrning kan fungera ihop med robotar, säger Magnus Holm, lektor vid institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Eurofins är ett av världens ledande företag inom livsmedelstestning och har laboratorier bland annat i Lidköping och Jönköping, och en av många olika aktörer som Ingenjörsinstitutionen vid Högskolan i Skövde samverkar med.

Robotar för repetitiva arbetsuppgifter
En robot är bra på att utföra monotona och repetitiva arbetsuppgifter som i förlängningen kan ge arbetsskador om människor utför dem. Dessutom är en robot mycket bra på att utföra arbetet likadant varje gång. Ur kvalitetssynpunkt är det en viktig egenskap såväl i ett laboratorium som i ett produktionssystem.

– Att samarbeta med Högskolan i Skövde ger oss som företag möjlighet att få tillgång till spetskompetens samtidigt som vi får nya ögon på vår verksamhet. För oss är det viktigt att hitta intressanta samarbeten som berör såväl grundutbildning som forskning, detta för att utveckla såväl vår nuvarande situation men också utforska var vi vill vara om 5 år, säger Mattias Karlsson, verksamhetsutvecklare på Eurofins Food and Feed Testing Sweden AB.

Kontakt:
Magnus Holm, lektor, Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i  Skövde, magnus.holm@his.se, 0500-44 85 51

Människa och robot i samarbete

 lästid ~ 1 min