Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Upptäckter om vad som händer när människor blir sjuka i kolera, kan leda till ett drickbart skydd som stoppar sjukdomen innan den nått tarmen. Ett framtida komplement vid akuta insatser i områden där tillräckligt vaccinationsskydd saknas.

– Det handlar inte om vaccin utan ett drickbart skydd som kan delas ut under en pågående koleraepidemi för att minska spridningen, en dryck som blockerar koleratoxinet så att det inte når tarmslemhinnan där hela kaoset annars kör igång, säger Ulf Yrlid, docent i immunologi vid Sahlgrenska akademin.

Bakom studierna står Ulf Yrlid med kollegor i Göteborg tillsammans med en forskargrupp vid University of Texas Southwestern i Dallas. Deras fynd ruckar i viss mån på tidigare föreställningar om den livshotande sjukdomen.

Kolera orsakas av ett gift från bakterier, koleratoxin, som binder till tarmväggen och medför våldsam vätskeförlust via diarréer. Inbindningen har länge ansetts vara beroende av en specifik receptor i tarmen, GM1.

Andra sätt att insjukna
Den aktuella forskningen visar dock att möss som helt saknar GM1 också får diarré efter att ha druckit vatten med koleratoxin. Dessutom kunde man förhindra vätskeförlust i mänsklig tarmvävnad, som exponeras för koleratoxin, genom att tillsätta molekyler som binder till helt andra receptorer än GM1.

– Det stora för oss är att vi har visat att det inte är fullt så enkelt som man sagt i decennier. GM1 är visserligen en mycket kraftfull receptor i sammanhanget, men till skillnad från de andra receptorerna så finns det väldigt lite av den i människans tarm, säger Ulf Yrlid.

Enligt forskarna ger resultaten även möjligheter att på sikt framställa ett drickbart motmedel som kan sätta både GM1 och övriga receptorer ur spel. Ett komplement vid akuta insatser i områden där tillräckligt vaccinationsskydd saknas.

Skydd för ovaccinerade
– Problemet med vaccinationer är att de fungerar sämre i u-länder på grund av undernäring och dåligt hälsotillstånd, speciellt när det gäller små barn. Det är inte unikt för koleravaccin utan gäller hela vaccinationsfältet, säger Ulf Yrlid.

– Skulle vi kunna använda molekyler som binder effektivt till koleratoxinet, och därmed förhindrar att toxinet får fäste i tarmen, så kan vi gå in och minska spridningen direkt i ett drabbat område, även om folk är ovaccinerade eller inte har tillräckligt skydd. En fördel med de molekyler vi modifierar är att de är sockermolekyler som redan finns i stor utsträckning i bröstmjölk och därmed är ofarliga att dricka, avslutar han.

Studierna:
GM1 ganglioside-independent intoxication by Cholera toxin, PLOS Pathogens
Fucosylated molecules competitively interfere with Cholera toxin binding to host cells, ACS Infectious Disease

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera