Artikel från Karolinska Institutet

Personer med bipolär sjukdom har lägst risk för återinläggning på sjukhus om de behandlas med litium, enligt forskare vid Karolinska Institutet. Vad gäller antipsykotiska läkemedel är behandling effektivare som långtidsverkande injektioner än om de ges oralt.

Bipolär sjukdom kännetecknas av växelvisa faser med onormal upprymdhet och uttalad nedstämdhet och behandlas vanligen med antingen humörstabiliserande eller antipsykotiska läkemedel. Medicinering med litium anses vara den mest effektiva humörstabiliserande behandlingen, men det har gjorts ganska få studier som jämför den långsiktiga effekten av olika läkemedel vid bipolär sjukdom.

För att reda ut vilken behandling som är mest effektiv har forskare vid Karolinska Institutet jämfört risken för återinläggning hos drygt 18 000 patienter i Finland som tidigare varit inlagda på sjukhus för bipolär sjukdom. Varje patient användes som sin egen kontroll och jämfördes under perioder med och utan behandling.

30 procent lägre risk för återinläggning
Under en genomsnittlig uppföljningstid på drygt sju år var litiumbehandling kopplad till lägst risk för återinläggning i psykisk eller kroppslig sjukdom, närmare 30 procent lägre risk jämfört med ingen behandling alls. Även långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel hade god effekt. Risken för återinläggning var runt 30 procent lägre om patienterna behandlades med långtidsverkande injektioner än om de behandlades med samma antipsykotiska läkemedel fast oralt. Det antipsykotiska läkemedel som förskrivs mest vid bipolär sjukdom och som ges i tablettform, quetiapin (Seroquel), minskade endast risken för återinläggning med 7 procent.

– Förskrivningen av litium har minskat stadigt under senare år, men våra resultat visar att litiumbehandling fortsättningsvis bör vara förstahandsval vid bipolär sjukdom. För de patienter där litium inte bedöms vara en lämplig behandling kan långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel vara ett säkert och effektivt alternativ, säger Jari Tiihonen, specialistläkare och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Fotnot:
Forskningen finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet i Finland. Inga företag har finansierat just denna studie, men flera av författarna har företagskopplingar och har tidigare mottagit finansiering/arvoden av läkemedelsbolag i olika sammanhang. Två av författarna är anställda av kontraktsforskningsbolaget EPID Research. Se den vetenskapliga artikeln för mer information om potentiella intressekonflikter.

Publikation:
Real-World Effectiveness of Pharmacologic Treatments for the Prevention of Rehospitalization in a Finnish Nationwide Cohort of Patients With Bipolar Disorder”. Markku Lähteenvuo, Antti Tanskanen, Heidi Taipale, Fabian Hoti, Pia Vattulainen, Eduard Vieta, Jari Tiihonen. (JAMA Psychiatry, online 28 februari 2018)

Kontakt:
Jari Tiihonen, specialistläkare, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, jari.tiihonen@ki.se, +358 50 341 8363

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera