Stjärnhimlen hjälper dyngbaggen att rulla bollen med spillning åt rätt håll genom natten. Bild: Chris Collingridge
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många djur som är aktiva på natten använder stjärnhimlen för att orientera sig och hitta rätt. Med en inbyggd stjärnkompass drar de fördel av nattens skyddande mörker.

Vid Lunds universitet finns några av de ledande forskarna på området. I en artikel redogör de för forskningen så här långt och vilka utmaningar de står inför.

Att vara aktiv på natten har sina fördelar. Parasiterna är färre, detsamma gäller antalet rovdjur. Det är heller inte lika stor konkurrens om föda som när det är ljust. För djur som migrerar eller letar mat över relativt stora områden är lägre temperatur att föredra framför dagens hetta.

Men det gäller att de kan navigera rätt i mörkret, något de gör på olika sätt. Flyttfåglar som lyfter när solen går ner använder både magnetkompass och stjärnkompass när de navigerar efter enskilda stjärnor. Dyngbaggar använder inte enskilda ljuspunkter på himlen. Istället orienterar de sig genom natten med hjälp av ljuset från Vintergatan som kontrasterar mot det omgivande mörkret på himlen.

Ny teknik kan ge djupare kunskap om nattnavigering
Andra undersökningar ger stöd för att så skilda djur som sälar, nattfjärilar och grodor på olika sätt också använder stjärnhimlen för att orientera sig nattetid.

– Djur som har kameraögon, sådana som vi människor har, kan se enskilda stjärnor. Däremot kan insekter med fasettögon sannolikt inte urskilja enskilda ljuspunkter, vi tror att de tolkar stjärnhimlen och Vintergatan som mönster av ljus, säger James Foster, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Han har skrivit översiktsartikeln i Proceedings of the Royal Society B tillsammans med kollegorna Marie Dacke, Dan-Eric Nilsson och Jochen Smolka. De står inför spännande utmaningar framöver.

– Vi vet fortfarande väldigt lite om hur nattaktiva djur upplever och tolkar ljus på natthimlen. Exempelvis har ingen hittills lyckats visa att flyttfåglar som passerar ekvatorn byter referenspunkter på himlen, säger James Foster och fortsätter:

– Jag tror att ny teknik, inte minst nya kameror, gör att vi kommer att upptäcka att många fler arter använder stjärnhimlen för att navigera när de förflyttar sig under dygnets mörkaste timmar.

Artikel:
How animals follow the stars, James J. Foster, Jochen Smolka, Dan-Eric Nilsson, Marie Dacke, Proceedings of the Royal Society B

Kontakt:
James Foster, Postdoc, Biologiska institutionen, Lunds universitet, james.foster@biol.lu.se, 046-222 86 29, 072-840 77 81

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera