Tagellavar växer främst på trädens grenar. Foto: Per-Anders Esseen.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lite vatten inuti och mycket vatten på ytan. Det är tagellavarnas framgångsrecept i våra nordliga skogar, som är relativt regnfattiga. Men ny forskning visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder.

– Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel, säger Per-Anders Esseen, professor på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna. De utgör livsmiljö för många insekter och spindlar och är föda för renar under vintrar med hård eller djup snö. Forskare studerar tagellavar för att de är utmärkta indikatorer på miljötillståndet i barrskogar. Förutom att missgynnas av intensivt skogsbruk och luftföroreningar är lavarna känsliga för klimatförändringar.

Vattenbalansen beroende av mikroklimatet
För att förstå hur klimatet styr lavars tillväxt och överlevnad behövs mer kunskap om lavarnas vattenbalans. Lavar kan inte aktivt reglera upptag och avgivande av vatten, deras tillväxt är därför helt beroende av det omgivande mikroklimatet. Lavar tar upp vatten från regn, fuktig luft, dagg och även från snö.

Studien vid Umeå universitet visar på tagellavarnas unika egenskaper. Hänglavar har stor yta i förhållande till sin vikt och detta påverkar upptag, lagring och flöden av vatten.

– Tagellavar kan lagra hela 7-8 gånger mer vatten än deras torrvikt. De lagrar lite vatten inne i själva kroppen, lavbålen, vilket är en anpassning till snabb aktivering av fotosyntesen i fuktig luft.

Hänglavar växer i luften

Lavar är inte växter, utan symbiotiska organismer mellan svampar och grönalger och/eller cyanobakterier. De saknar rötter och deras kropp kallas bål. Hänglavar har tunna hårlika bålar och växer främst på trädens grenar. De vanligaste hänglavarna är tagellavar, skägglavar och garnlav. Tagellavar har mörka barkpigment (melaniner) som skyddar algen mot starkt soljus och de kan därför växa rikligt i trädtoppar. Skägglavar och garnlav föredrar däremot den nedre delen av träden, eftersom de med sina ljusa pigment (usninsyra) är känsliga för starkt ljus.

Tagellavar vill ha kallt och mycket snö
– Däremot kan tagellavarna efter regn lagra stora mängder vatten på utsidan av bålen, cirka 80 procent av vattenmängden. Detta är gynnsamt i regnfattiga klimat eftersom allt vatten gör dem fysiologiskt aktiva under en längre period.

Studien visar också att det är dessa egenskaper som gör att tagellavarna inte tål att vara blöta under längre perioder. Då bryts de ned och fragmenteras. Tagellavar är väl anpassade till ett kallt klimat med mycket snö.

Artikeln:
Externally held water – a key factor for hair lichens in boreal forest canopies, Per-Anders Esseen, Marie Rönnqvist, Yngvar Gauslaa och Darwyn Coxson, Fungal Ecology

Kontakt:
Per-Anders Esseen, professor på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, per-anders.esseen@umu.se, 090-786 5523

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera