Aedes aegypti
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stora delar av Europa kan drabbas av den fruktade sjukdomen denguefeber om inte klimatförändringarna dämpas. Myggan som överför sjukdomen behöver en viss temperatur och luftfuktighet för att spridas.

– Eftersom vi inte kan stoppa resor mellan kontinenterna, är det enda säkra sättet att hindra spridningen av denguefeber att hejda utbredningen av de myggor som kan bära på viruset. Då är klimatet en nyckelfaktor, säger Jing Helmersson.

Jing Helmersson utvecklat två matematiska modeller för att beräkna denguemyggornas och dengueepidemins potential för spridning globalt, med fokus på Europa. Det handlar dels om myggornas förmåga att överföra dengueviruset baserat på temperaturen, dels om myggornas populationstäthet i förhållande till klimatet.

En kombination av förutsättningar
Den mygga som har störst förmåga att överföra dengueviruset heter Aedes aegypti. För att en myggpopulation i ett område ska bli smittbärare måste viruset dock först komma dit. Det är där våra resor över världen kommer in i bilden. Risken för att människor ovetande ska föra smittan vidare hänger delvis samman med att dengue, som för somliga är dödlig, hos flertalet andra inte ger några symtom alls. För att smittan ska kunna spridas krävs dock en kombination av virus, rätt sorts myggor, rätt årstid samt rätt temperatur och regnförhållanden. Det är en kombination av förutsättningar som förändras med klimatet.

Redan idag är en annan möjlig denguemygga, Aedes albopictus, etablerad i Medelhavsregionen, medan den främsta denguemyggan, Aedes aegyptis, är på gränsen till att kunna invadera de allra sydligaste delarna av Europa. Jing Helmersson visar i sin avhandling att om klimatförändringarna hålls inom Parisavtalets ram på maximalt två graders uppvärmning, kommer Aedes aegyptis-myggorna bara att ha förutsättningar att sprida sig i små södra delar av Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Om den globala uppvärmningen däremot blir större, sker en dramatisk utvidgning, så att delar av södra och mellersta Europa riskerar att få de denna typ av myggor och dengueviruset. Det gäller stora delar av Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Grekland och Balkan.

– Detta understryker vikten av att vi klarar att hålla uppvärmningen inom tvågradersmålet. Att hejda denguespridningen går därför hand i hand med att hejda utsläppen av koldioxid, säger Jing Helmersson.

Denguefeber är enligt världshälsoorganisationen WHO världens allvarligaste myggburna virussjukdom. Sjukdomen är än så länge begränsad till vissa tropiska och subtropiska i Afrika, Asien och Latinamerika. Endast två lokala utbrott är hittills kända i Europa, i Aten 1927 och på Madeira 2012. Ännu finns inget effektivt vaccin mot dengue som kan användas i icke-infekterade områden.

Till avhandlingen:
Climate Change, Dengue and Aedes Mosquitoes: Past Trends and Future Scenarios

Kontakt:
Jing Helmersson, 070- 239 3983, jing.helmersson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera