Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer tid för barnbarnen är anledningen till att många väljer att gå tidigare i pension. Men det är inte dagishämtningar som lockar. Mor- och farföräldrar vars barnbarn passerat förskoleåldern slutar jobba tidigare än de med barnbarn i yngre åldrar.

– Ju äldre det yngsta barnbarnet är, desto tidigare går mor- eller farföräldern i pension. Det är möjligt att mor- och farföräldrar i Sverige drivs av sina egna behov av att ha tid för en givande och ömsesidig relation med barnbarnen. Det blir möjligt först när de har blivit lite äldre, en tolkning som stöds av tidigare forskning, säger Linda Kridahl som är forskare i demografi vid Stockholms universitet.

Barnbarn medför viktig roll
Att vara mor- eller farförälder är för många en högt värderad social roll, förknippad med välmående och högre självförtroende. Det gör dem till en viktig grupp att studera i relation till pension, menar Linda Kridahl. Avhandlingen bygger på registerdata över samtliga personer i Sverige som fyllt 58 år någon gång mellan 1993 och 2012. Den är den första i sitt slag som undersökt potentiella pensionärers hela familjesituation: antalet barnbarn, hur många barnbarnskullar de har, och barnbarnens ålder. Forskningen visar att barnbarn påverkar tidpunkten för att gå i pension både i de yngsta pensionsåldrarna, alltså arbetstagare under 61 år, och de äldsta, personer över 65. Att vara mor- eller farförälder ger i sig en tidigare pension, det är alltså inte bara åldern som påverkar. En mer komplex familjesituation påverkar också.

– Att ha många barnbarn eller flera barnbarnskullar gör också att en person går tidigare i pension. Det kan bero på att det blir för komplicerat att dela sin tid mellan flera olika familjer och samtidigt jobba, säger Linda Kridahl.

Ingen skillnad mellan mormor och farmor
Forskningen visar däremot ingen skillnad mellan mor- och farmödrar respektive mor- och farfäder när det gäller att gå i pension. Det kan bero på att Sverige är ett jämförelsevis jämställt land, där både mammor och pappor och i förlängningen också båda mor- och farföräldrarna båda engagerar sig i barnens liv.

Det är en skillnad mot många andra västerländska länder, som dessutom har mindre utvecklad barnomsorg och föräldraförsäkring än Sverige.

– Där anses mor- och farföräldrar inte som ett komplement till förskola, utan som ett förstahandsalternativ för att ta hand om barnen när föräldrarna jobbar, säger Linda Kridahl.

Samtidigt vill många politiker och beslutsfattare i Sverige få folk att jobba längre. För dem är personer som satsar på att gå i pension tidigt viktiga måltavlor, menar hon.

– Ett mer ”barnbarnsvänligt” arbetsliv med mer flexibla arbetstider eller möjlighet att jobba deltid skulle kunna förenkla för mor- och farföräldrar att jobba längre, säger Linda Kridahl.

Kontakt
Linda Kridahl, Sociologiska institutionen, linda.kridahl@sociology.su.se, tel 08-16 14 51

Studien 
”Retirement timing and grandparenthood: A population-based study on Sweden”, är en av fyra studier i avhandlingen ”Time for Retirement: Studies on how leisure and family associate with retirement timing in Sweden”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera