Tema

Salamanders arvsmassa ger ledtrådar om unik läkningsförmåga

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats kartlägga den spanska revbensalamanderns fullständiga arvsmassa – sex gånger så stor som människans. Bland de tidiga fynden kan det finnas ledtrådar till salamandrarnas unika förmåga att återskapa komplexa vävnader, och även hela kroppsdelar.

– Redan för tio år sedan kunde vi visa att salamandrar på fyra veckor kan återskapa alla de nervceller som dör vid Parkinsons sjukdom. Nu kan vi djupdyka i de molekylära processerna bakom denna förmåga. Vi bedriver grundforskning men våra fynd kan förhoppningsvis leda till utvecklingen av nya regenerativa strategier för oss människor, säger András Simon, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet som lett kartläggningen.

Läker både nervceller och kroppsdelar
Att salamanderns hela arvsmassa nu kartlagts kan leda till nya rön om dess förmåga att återskapa såväl nervceller i hjärnan som hela kroppsdelar. Bland de första fynden finns ett stort antal kopior av en viss grupp mikroRNA-molekyler, som hos däggdjur hittas framför allt i embryonala stamceller, men även i cancerceller.

– Det blir spännande att utröna hur regeneration i den vuxna organismen återaktiverar embryonala gener. Kopplingen till cancerceller är också mycket intressant, inte minst med tanke på att salamandrar är motståndskraftiga mot just tumörutveckling, säger András Simon.

Embryonala stamceller är stamceller som man kan utvinna från tidiga embryon, cirka sex dagar gamla. Dessa stamceller är generella, inte specialiserade, och kan utvecklas till olika celltyper i kroppen vilket gör dem eftertraktade av forskare.
Källa: Umeå universitet och Wikipedia

Även om den rikliga förekomsten av dessa mikroRNA-gener är unik för salamandern så kan den inte ensam förklara läkningsförmågan.

– Nu gäller det att göra funktionella studier av dessa mikroRNAn för att förstå deras roll. Troligen finns förklaringen till salamandrarnas unika läkningsförmåga i en kombination av artspecifika gener, och hur andra, evolutionärt konserverade gener orkestrerar och styr läkningsprocesserna, säger András Simon.

Forskargruppen vid Karolinska Institutet kommer nu tillsammans med andra forskare dra lärdom av salamanderns arvsmassa och testa nya idéer genom systematiska jämförelser med däggdjur.

Kartläggningen har genomförts i samarbete med SciLifeLab och Uppsala universitet. Den har finansierats huvudsakligen av Vetenskapsrådet, National Institutes of Health (NIH), Europeiska forskningsrådet, Cancerfonden och Wenner-Gren Stiftelserna.

Artikeln:
Reading and editing the Pleurodeles waltl genome reveals novel features of tetrapod regeneration. Nature Communications, online 22 december 2017, doi: 10.1038/s41467-017-01964-9.

Kontakt:
András Simon, professor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, Andras.Simon@ki.se, 073-904 40 40

Salamanders arvsmassa ger ledtrådar om unik läkningsförmåga

 lästid ~ 2 min