Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik visar en studie genomförd av forskare på Karlstads universitet. Det finns en stor potential att minska svinnet genom att fokusera på de produkterna.

– För butiker kan det vara lönsamt att använda mer personaltid för åtgärder som reducerar svinn av frukt och grönt i butik och därigenom spara både pengar och miljö, säger Lisa Mattsson, doktorand vid Vipp Forskarskola på Karlstads universitet.

Idag kostar matsvinnet samhället mycket både i förlust av jordens resurser och ekonomiskt. Med en ökande befolkning måste alla aktörer i samhället – företag, myndigheter och privatpersoner – bli bättre på att hantera livsmedel för att minska mängderna som slängs.

Sju produkter ger hälften av svinnet
Även om butikernas andel av svinn är lägre än hos hushållen, slängs stora mänger livsmedel varje år. I denna forskningsstudie har svinnet av frukt och grönsaker i tre stora butiker analyserats utifrån mängd, ekonomisk kostnad och klimatpåverkan.

Resultatet visar att sju frukt- och gröntkategorier orsakar den största delen av svinnet, både vad gäller svinnmängd, ekonomisk kostnad och klimatpåverkan.

De sju produkterna är banan, äpple, tomat, sallad, paprika, päron och vindruvor. Dessa produkter representerade nästan 50 procent av kostnaden för svinnet i butik och därför finns det en stor potential om arbetet med minskat svinn kan fokuseras runt dessa produkter.

Lönsamt att reducera svinn
Majoriteten av svinnkostnaden, 85 procent, står själva produkterna för och kostnader för avfallshantering som innebär tömning och bortforslande representerar cirka 6 procent av kostnaden.

Arbetstid för att ta bort produkter från hyllorna, registrera svinn och slänga produkter tar tid för personalen och står för 9 procent av den totala kostnaden. Eftersom personalens tid står för en relativt liten del i förhållande till själva produkterna kan det finnas en potential att öka arbetstiden för att kunna reducera mängden av produktsvinn. En kostnads-nyttoanalys visade att om butikerna skulle dubbla tiden för personal att arbeta med svinnreducerande åtgärder så motsvarar det kostnaden för en tioprocentig minskning av svinnet av frukt- och grönt.

Studien:
Waste of fresh fruit and vegetables at retailers in Sweden – Measuring and calculation of mass, economic cost and climate impact, Lisa Mattsson, Helén Williams, och Jonas Berghel, Resources, Conservation and Recycling.

Kontakt:
Lisa Mattsson, doktorand i miljö- och energisystem, Vipp Forskarskola Karlstads universitet, lisa.mattsson@kau.se, 0702 48 42 87

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera