Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Varför har svenska deckare blivit så omåttligt populära under 2000-talet? Vilka mordmotiv och mordvapen är vanligast i genren och vad det beror på? Och stämmer det att svensk kriminalfiktion präglas av samhällskritik? Avhandlingen “Mordens marknad” ger svar.

Karl Berglunds avhandling i litteraturvetenskap består av tre separat publicerade böcker. Där diskuteras dessa frågor och en mängd annat om genren och dess kommersiella framgångar på senare tid. En tes som genomsyrar arbetet är att det finns en växelverkan mellan genrens framgångar och bokmarknadens snabba strukturomvandlingar under 2000-talet.

Utifrån flera och stora material visar avhandlingen bland annat att ryktet om den samhällskritiska svenska deckaren är överdrivet. Skildringarna av huvudpersonernas privat- och arbetsliv är noggranna studier i samtidsrealism, men de spektakulära mordgåtorna ligger ofta långt från verklighetens våld.

Stereotyper
Huvudpersonerna är i regel vita, heterosexuella svenskar utan invandrarbakgrund från medelklassen, medan mördare och offer är mer varierade sett till sociala skikt. Även de senare relateras dock nästan alltid till en underförstådd “medelklass-normalitet”, som genomsyrar genren.

Ändå har genren breddats innehållsligt och är idag heterogen och spretig. Dessutom har genren påtagligt feminiserats under 2000-talet. Tidigare var både författare och huvudpersoner oftast män, men numera är könsfördelningen bland författarna i genrens toppskikt jämn och närmare två tredjedelar av huvudpersoner kvinnor.

Tre delstudier
Avhandlingen består av tre delstudier, som fokuserar på tre olika delar av deckarundret. Den första belyser den breda bokmarknadskontexten och genrens utveckling och allt starkare position över tid. Den andra granskar marknadsföringen och paketeringen av genren. Den tredje delstudien, Död och dagishämtningar, analyserar litterära mönster och återkommande teman i genrens kommersiella toppskikt under det tidiga 2000-talet. Den har nyligen utnämnts till årets fackbok av Svenska deckarakademin.

Avhandlingen:
Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

Kontakt:
Karl Berglund, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, karl.berglund@littvet.uu.se, 0730-640 190

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera