Artikel från Stockholms universitet

Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för att ta över våra celler.

– Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga ”zombier” som sprider parasiten i kroppen, säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms universitet och en av författarna till den nya studien.

Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär nära var femte person på smittan. Parasiten har katt som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till andra djur, inklusive människor.

Råttor tappar respekten
En rad studier har tidigare visat att parasiten påverkar infekterade råttors hjärna så de blir orädda för katter och till och med dras till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten. På så sätt sprids parasiten vidare genom att se till att råttan blir uppäten.

Hos människor är toxoplasmos livshotande för personer med nedsatt immunförsvar samt för ofödda foster, de flesta andra får endast lätta symptom. Det finns dock studier som visar samband där psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression och ångestsyndrom är vanligare hos personer som är bärare av toxoplasma.

Det finns också studier som pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat, aggressivt eller risktagande en individ beter sig.

Kamouflerar sig med GABA
Det forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat visa är hur det går till när parasiterna tar kontroll och får immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir infekterade med toxoplasma, till exempel genom att äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med kattavföring, hamnar parasiten i magen.

Illustration av hur Toxoplasma gondii invaderar en värdcell genom cellmembranet. En signalkaskad aktiveras via klorid, GABA och calcium. Signalen leder till att den infekterade immuncellen börjar röra sig. Bild: S. Kanatani

Parasiten går sedan genom tarmväggen och in i cellerna som egentligen ska döda den. Immuncellerna blir ”trojanska hästar”. Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra sig för att sprida infektionen i kroppen.

– Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio Barragan.

Kalciummolekylen agerar brevbärare
Det har visat sig att det är den lilla kalciummolekylen som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har hittat en ny kalciumreceptor på immunceller som fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order till cellen att röra på sig.

– Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin, men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i immunceller som är kopplad till deras rörlighet och som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt.

– Detta hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och sjukdom uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla riktade behandlingar mot infektionen, säger Antonio Barragan.

Artikel:
Voltage-dependent calcium channel signaling mediates GABAA receptor-induced migratory activation of dendritic cells infected by Toxoplasma gondii, 
PLOS Pathogens.

Kontakt:
Antonio Barragan, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, Stockholms universitet, antonio.barragan@su.se, 08-16 41 56, 070-1040755

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera