Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vid överansträngningsskador i muskler och smärta i senor är signalsubstansen TNF-alfa involverad. Men den är inte bara inblandad vid inflammation och nedbrytning av vävnad, utan bidrar också till läkning genom att vara delaktig i reparation.

Det har länge varit känt att signalsubstansen TNF-alfa är en viktig faktor i inflammationsprocesser. Läkemedel som motverkar TNF-alfas effekter används till exempel vid behandling mot reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Forskning visar nu att TNF-alfa inte bara har betydelse för själva inflammationen vid överansträngningsskadan utan även har tydliga effekter på muskelcellerna och nerverna i muskelvävnaden.

– Det mest intressanta är att TNF-alfas roll ser ut att vara nog så väsentlig för läkning och reparation som för inflammationen och skadan i vävnaden. Fynden ger däremot inga belägg för att medicinering som motverkar TNF-alfas effekter skulle vara lämplig vid dessa överansträngningsskador, säger Lina Renström, som lagt fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet.

I forskning med djurmodeller upptäckte forskargruppen vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, där Lina Renström ingår, att ensidig muskelöveransträngning, som framkallats experimentellt, ledde till förändringar även i motsvarande muskel på andra sidan.

Träning i frisk armbåge kan hjälpa även den skadade
försök där överansträngning och muskelskada i vader framkallades i djurmodeller såg forskarna fysiska förändringar både i den tränade sidan som i den motsatta sidan. Vidare sågs en rejäl uppreglering i produktionen av TNF-alfa och dess receptorer på båda sidor.

Normal muskelmorfologi hos kontrolldjur (a) där muskelfibrer ligger tätt packade. B och c visar områden med muskelinflammation från experimentdjur och hur vita blodkroppar invaderat in i den lösa bindväven. Bild: Lina Renström.

– En förhoppning är att man kan använda sig av denna dubbelsidiga effekt av ensidig träning, exempel vid skada, i större utsträckning än vad som görs idag. Kanske skulle patienter genom att träna sin friska armbåge kunna få positiv effekt även på sin andra och överansträngda armbåge, säger Lina Renström.

I den aktuella forskningen visade Lina Renström att de viktiga TNF-alfa-receptorerna producerades i muskelceller som bedömdes vara under degenerering eller i regenering/reparations-fas. Studien visade att receptorerna uttrycktes betydligt mer i nerver i muskelvävnaden hos djur med muskelöveransträngning än hos kontrolldjur.

I en annan studie av kronisk hälsenesmärta hos människa noterade forskarna att det fanns ett höggradigt uttryck för faktorer i TNF-alfa-systemet i den lösa bindväven mellan hälsenan och en annan sena (plantarissenan). I denna vävnad, liksom vid smärta i bindväven på utsidan i armbågsregionen (så kallad tennisarmbåge), sågs framförallt uttryck för TNF-alfa-receptorerna i inflammationsceller, kärlväggar och i nerver.

Avhandlingen:
The involvement of the TNF-alpha system in skeletal muscle in response to marked overuse. (Svensk titel: TNF-alfas roll i skelettmuskulatur som utsatts för kraftig överbelastning)

Lina Renström är 32 år och uppväxt i Sandviken. Hon tog sin läkarexamen 2014 vid Umeå universitet och flyttade då tillbaka till Sandviken. Parallellt med forskningsstudier har hon arbetat först som AT-läkare och numera som ST-läkare inom allmänmedicin på Sandviken Norra Hälsocentral.

Kontakt:
Lina Renström, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, lina.renstrom@umu.se, 070-622 18 14

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera