Artikel från Malmö universitet

Var fjärde kvinnlig student vid Malmö högskola har varit utsatt för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning bland nära 3 000 studenter. Många händelser sker på krogar och andra nöjesställen. – Även om det förstås främst är en attitydfråga måste krogägare ta ett större ansvar för att dessa miljöer upplevs mer tillåtande, säger forskaren Caroline […]

Var fjärde kvinnlig student vid Malmö högskola har varit utsatt för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning bland nära 3 000 studenter. Många händelser sker på krogar och andra nöjesställen.

– Även om det förstås främst är en attitydfråga måste krogägare ta ett större ansvar för att dessa miljöer upplevs mer tillåtande, säger forskaren Caroline Mellgren.

Resultatet baseras på en fördjupad analys av en enkätundersökning som Caroline Mellgren gjorde 2013 tillsammans med kollegorna Mika Andersson och Anna-Karin Ivert. Totalt 2 853 studenter besvarade enkäten – en svarsfrekvens på 61 procent. 25 procent svarade ja på grundfrågan om de någon gång under det gångna året upplevt oönskad sexuell kontakt i form av kyssar, beröring, tafsande eller smekningar.

Händer ofta i krog- och klubbmiljö
Det finns ingen tidigare undersökning att jämföra med, men enligt Caroline Mellgren är andelen i linje med andra studier. Vissa uppger att de drabbats mer än en gång under perioden. Mer än hälften av händelserna hade inträffat på en klubb eller i krogmiljö.

– Det mest slående är att så många svarar att detta är något man får räkna med. De ursäktar ofta förövaren för att denne druckit alkohol och säger ”han var full och menade inte så, och jag var också full”, säger Caroline Mellgren, som anser att krogar och andra nöjesetablissemang måste ta ett större ansvar för att motverka sexuella trakasserier.

– Alkoholen blir en ursäkt när man snarare borde fråga sig vad det är fel på miljöer som upplevs så tillåtande mot sexuella trakasserier. De som är motiverade att gå över gränsen gör saker i sådana miljöer som aldrig skulle upplevas som ok i andra sammanhang, säger Caroline Mellgren.

Påverkar vardagen
Undersökningen fångar inte bara händelser som skulle klassas som brottsliga, utan även sådana som upplevs som obehagliga och framförallt oönskade av den som utsätts.

Incidenterna är självrapporterade genom enkäten. Väldigt få har anmälts till polisen. Det som forskarna särskilt velat komma åt är hur upplevelsen även av lindrigare fall av sexuella trakasserier påverkar de utsatta kvinnornas vardag. Ilska är den konsekvens som återkommer mest bland svaren.

– Det får konsekvenser för de drabbade. De blir rädda för att bli utsatta igen, undviker platser, tänker på sitt kroppsspråk och hur de klär sig. Det leder ändå till en anpassning, säger Caroline Mellgren.
– En del kvinnor i vår studie säger också att de blir misstänksamma mot män generellt, och det är förstås inte bra att det skapas sådana spänningar.

Kontakt:
Caroline Mellgren, Malmö högskola, 040-6657941

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera