Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett material baserat på nanopartiklar av titandioxid har visat sig ha mycket lovande egenskaper vid behandling av brännskadad hud. Särskilt värdefullt är att det tycks minska bildningen av ärrvävnad och missfärgad hud.

Bakom materialet står ett internationellt forskarlag som nu planerar fortsatta studier i samarbete med en brännskadeklinik.

– Resultaten är så intressanta att vi ser möjligheter för ett genombrott inom behandlingen av sår och skadade vävnader i allmänhet, säger Vadim Kessler, som är professor vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper, och den som har lett projektet.

Titandioxid bildar ett skyddande skikt
Nanopartiklar* av titandioxid är kända för att fästa starkt vid proteiner, och forskarlaget misstänkte att de därmed borde kunna användas för få kroppsvätskor att koagulera och bilda ett skyddande ytskikt på brännskadad hud.
* Partiklar som mäts i namnometer, dvs. miljarddels meter.

Hinna av titandioxid på behandlad hud. Bilden är tagen med svepelektronmikroskopi av Gulaim Seisenbaeva, SLU.

Medicinsk användning av nanomaterial är ett snabbt växande forskningsområde. Ett problem med titandioxid har varit att det är fotoaktivt och giftigt under vissa förhållanden, då det bl.a. kan skada cellernas DNA. För att få fram ett material med de egenskaper som önskades har forskarna använt partiklar av titandioxid inom ett snävt storleksintervall och tillsatt ett ämne på partiklarnas yta, vilket gör att materialet är fotokemiskt inaktivt och ofarligt för mänskliga celler.

Nanopartiklarna sätter igång huden på flera sätt
Materialet har i de inledande testerna visat sig ge en kraftigt förbättrad läkning av brännsår. Något som var särskilt spännande var att nanopartiklarna visade sig kunna sätta igång återbildningen av hudvävnad och att de förhindrade uppkomst av ärrbildning och missfärgningar, vilket annars är ett mycket vanligt problem vid läkning av brännskador. Inga förhöjda halter av titan kunde heller ses i vitala organ hos försöksdjur.

Forskarna ser studien som ett första steg i utvecklingen av en ny revolutionerande sårbehandlingsmetod och planerar nu fortsatta studier i samarbete med brännskadekliniken vid Akademiska sjukhuset Uppsala.

Artikeln:
Dispersion of TiO2 nanoparticles improves burn wound healing and tissue regeneration through specific interaction with blood serum proteins. Scientific Reports 7.

Kontakt:
Vadim Kessler, professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, vadim.kessler@slu.se, 018-67 15 41

Kristina Nilsson Ekdahl, gästprofessor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, kristina.nilsson_ekdahl@igp.uu.se, 018-611 11 71
och professor vid Linnæus Centre for Biomaterials Chemistry Linnéuniversitetet, Kalmar

Resultaten publicerades i tidskriften Scientific Reports den 13 november av forskare inom bionanoteknologi från Sveriges lantbruksuniversitet, immunologer från Uppsala universitet och kollegor från universitetet ITMO i St. Petersburg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera