Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Flera befintliga metoder kan visa om ett vatten är förorenat, men inte vad det är som orsakar föroreningen. En ny metod framtagen av FOI använder DNA-sekvensering för att slå fast vad som är källan.

Forskare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har följt upp utsläppen i en badsjö som regelbundet behövde stängas på grund av förhöjda halter av de fekala indikatororganismerna E. coli och enterokocker. De utsöndras i avföring från såväl människor som vilda och tama djur.

Efter att ha gått igenom hundratals vatten- och fekalieprover kunde föroreningarnas ursprung spåras med hjälp av DNA.

– Det vi såg var att det var fekalier från människor och vilda fåglar som var källan. En trolig teori är att huvudparten av föroreningarna kom från läckande avloppsledningar runt den å som är sjöns främsta tillflöde och från det stora antal änder som fanns i en damm uppströms, säger Jon Ahlinder, forskare vid FOI.

Hundarna däremot visade sig vara oskyldiga.

– Vi fann en liten fekal påverkan av hund, men tolkar den som så liten att den inte utgjorde någon fara, säger Moa Hägglund, forskningsingenjör.

Arbetet med badsjön utvecklade FOI:s kunskaper.

– Det har hjälpt oss att utveckla vårt referensbibliotek för DNA-sekvensering. Där har vi ett stort antal föroreningskällor med referenser från hela Sverige och alla årstider, säger Jon Ahlinder.

Att stötta det svenska samhället med denna typ av forskning är en viktig del i FOI:s arbete, men arbetets ursprungliga mål är stärka skyddet vid en attack med biologiska vapen.

– Vi arbetar med att spåra källor, exempelvis vid ett sabotage mot ett vattensystem, för att forensiskt kunna binda en förövare. Det gör att vi också kan finnas som en resurs till polisen vid en utredning där det förekommer biologiska ämnen, säger Moa Hägglund.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera