Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Få tjejer söker sig till högre tekniska och naturvetenskaplig utbildningar. Men intresset finns – om ämnet är relevant. Ett förslag som kombinerar hästar och teknik har gått till final i Vinnova tävling ”Innovate Passion”. I stallet finns en rad möjligheter att tillämpa teknik, matte och ingenjörskap.

Intresset för teknik har visat sig vara ganska stort bland tjejer fram till högstadieåldern, då det ofta vänder. Den förändrade inställningen kan förklaras med att tjejer inte identifierar sig med teknik i lika hög grad som killar. Dessutom stängs det så kallade teknikfönstret för unga vid 12 års ålder, vilket gör att intresset för teknik måste väckas innan dess.

Trots många ambitiösa satsningar visar statistik på att endast 20 procent tjejer söker högre tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Innovationsmyndigheten Vinnova anordnar därför en tävling, ”Innovate Passion”, som vänder på gamla invanda perspektiv och istället utgår ifrån tjejers innovationskraft. Fokus ligger på att utveckla helt nya teknikområden och yrken utifrån unga kvinnors intresseområden och passion.

I tävlingen har RISE tillsammans med Chalmers och Hifab gått till final med ett bidrag som kombinerar hästar och teknik.

Majoritet kvinnor på ridskolor
– Att koppla ihop teknik med hästtjejer är ingen chansning, för hästnäringen är starkt kvinnodominerad i Sverige. Till exempel så är det 85 procent av de som rider på ridskolor kvinnor, säger Pernilla Holgersson, projektledare på Hifab och för tävlingsbidraget ”Stall och STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)”.

Hästnäringen innehåller dessutom en mängd möjligheter till att applicera och praktiskt tillämpa teknik, matematik och ingenjörskap på ett sätt som inte är uppenbart vid första anblicken. Där finns utrymme för att utveckla produkter och processer men också verksamheter och yrken som har tekniska inslag.

Exempel på sådana områden finns självklart i den fysiska stallmiljön men också inom identifiering och rehabilitering av skador, och forskning kring tekniska applikationer som kan underlätta vardagen för hästar och dess ägare. Men om det ska bli av, så måste det också finnas utbildningar som svarar upp mot framtidens hästjobb och hästnäring. Ett av projektets tävlingsbidrag fokuserar därför på att integrera häst i högskoleingenjörsutbildningar, samt att ta fram ett hästfokuserat living lab.

Workshop med 30 hästtjejer
För att få in underlag till tävlingsbidraget samlade projektet 30 unga hästtjejer för att fånga deras idéer kring framtidens hästjobb och utbildningar som kan leda till dessa. På workshopen blev det tydligt att tjejerna inte hade något emot teknik eller naturvetenskap – men de tyckte inte att det är så roligt att arbeta med räkneuppgifter om värmepumpar eller bilar som de gör i dagsläget. Ett av projektets tävlingsbidrag handlar därför om att skapa läromedel som integrerar häst, till exempel räkna på en galopphästs acceleration, hållfasthet i underlag eller vinklar i ridbanor.

– Vi vet att det är möjligt att kombinera teknik, kreativitet och passion, och vi vill också ge unga tjejer nycklarna till att kunna välja brett senare i livet. Även om man är intresserad av hästar och vill arbeta inom hästnäringen eller med hästrelaterade frågor så ska man kunna ha möjligheten att komma in på tekniska högskolor om man vill det, och där tycker vi också att det ska finnas utbud och möjligheter som matchar tjejernas passioner, säger Maria Thomtén, projektledare RISE.

Kontakt:
Maria Thomtén, RISE, maria.thomten@ri.se, 010-516 59 25
Pernilla Holgersson, Hifab, pernilla.holgersson@hifab.se, 073-396 13 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera