Slem under mikroskop
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mukus är det sekret som skyddar och gör våra slemhinnor elastiska. Det är kroppens mjukaste material, och svårt att jobba med i labbmiljö. Nu har forskaren Javier Sotres hittat ett sätt att mäta slemhinnornas tidigare okända egenskaper.

Forskaren Javier Sotres, vid Biofilms Research Center for Biointerfaces, har genom en förfining av ATM-mikroskopet, Atomic Force Microscope, utvecklat en metod för mätning av slemhinnors tidigare okända egenskaper. Fynden kan komma att få stor betydelse för bland annat läkemedelsindustrin.

Engelska begreppet “Mucus blankets” översätts bäst med slemhinnor, och mukus är det viskösa sekret – till stora delar uppbyggt av glykoproteiner – som ger slemhinnan dess elastiska kvalitet och skyddande funktion.

Mukus är mjukast i kroppen
– Utmaningen med mukus är att det förmodligen är det mjukaste material vi har i kroppen. Därför är det svårt i labbmiljö att veta när man nått dess yta eftersom det ger med sig så lätt, säger Javier Sotres.

– Vi har använt oss av kiseldioxidpartiklar eftersom de är enkla att arbeta med. Men i framtiden är det bakteriers rörelse genom slemhinnor till kroppens organ och vidare ut i blodet som är det riktigt intressanta, säger Javier Sotres.

Slemhinnorna rensar och håller bort smuts

Slemhinna, även kallat mukosa efter latinets tunica mucosa, är den yta som täcker många av de hålrum som finns i en människas kropp. Slemhinnor finns i munnen, ögonen, näsa, lungor, mage, tarmar och könsorgan. Slemhinnan är en speciell hinna vars körtlar producerar slem. De har vad vi vet, samma funktion i hela kroppen, det vill säga rensa och hålla borta smuts. Tarmens slemhinna har också förmåga att absorbera näringsämnen, medan andningsvägarna har en slemhinna som kan transportera upp främmande partiklar som andats in till lungan.

Den primära målsättningen med projektet var att utveckla en metod för att mäta styrkan i interaktionen mellan slemhinnan och partiklar som når dess yta. Den uppnådda förfiningen av ATM-mikroskopet har tillförts genom ett positioneringssystem som möjliggör styrning av enstaka mikropartiklar till en exakt position på ett vävnadsprov, i experimenten från grisens tunntarm.

Ett annat fält där resultaten kan komma att få stor betydelse är inom läkemedelsindustrin, där kunskap om hur läkemedelsbärare och aktiva substanser som tar sig igenom slemhinnor kan leda till nya slags mediciner.

Forskningen är ett samarbete med läkemedelsföretaget Ferring vars finansiering möjliggjort projektet, men de har även påverkat forskningens inriktning. Tidigare har man använt renat mukus i liknande experiment, men Ferring ansåg att dessa preparat överensstämde dåligt med verkligheten.

– Mig veterligen är det här första gången någon lyckats göra sådana mätningar på slemhinnans egenskaper utanför kroppen, säger Javier Sotres.

Artikeln:
Ex-Vivo Force Spectroscopy of Intestinal Mucosa Reveals the Mechanical Properties of Mucus Blankets, Scientific Reports.

Kontakt:
Javier Sotres, tfn: 040- 665 79 26, javier.sotres@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera